Bystrzaki: wycieczka do Puszczykowa

Dnia 30.03 nasza grupa jedzie na wycieczkę do Puszczykowa, koszt 65 zł. W czasie wycieczki zaplanowane jest przejście nad Warte, topienie Marzanny, tory przeszkód, quizy, gry i zabawy raz ognisko z kiełbaskami.

Proszę, aby dzieci w ten dzień były przyprowadzone do przedszkola do godz. 7.30 i miały ze sobą puste plecaki.

 

Dyżur w Wielkim Tygodniu

W okolicy Świąt Wielkanocnych przedszkole będzie sprawowało dyżur: Wielki Czwartek, Piątek i wtorek po świętach (tak jak mają wolne szkoły).
Proszę o informacje do piątku (24.03) w jakie dni dzieci będą obecne.

PROŚBA O WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Rodzice

W imieniu członków Rady Rodziców, którzy angażują swój czas i energię na zapewnienie wszystkim dzieciom radości z otrzymanych upominków z okazji świąt, zwracam się z apelem o dokonywanie wpłat na drugie półrocze roku szkolnego 2022-2023.

Składka na II półrocze wynosi 50 zł 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców
Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik w Plewiskach.

Nr konta 26 1870 1045 2078 1072 1685 0001
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz grupa

 

Choroby

UWAGA!

Drodzy Rodzice,

Informujemy o przypadku zachorowania na Covid 19 u pracownika naszego przedszkola.

Prosimy o obserwację dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych (m.in.: katar, kaszel, gorączka, bóle głowy, brzucha, ucha itp.)

Wspólnie zadbajmy o zdrowie dzieci,
pracowników oraz naszych rodzin.

 

Dziękujemy!

 

Marzec w grupie Bystrzaki

Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w marcu:

„W świecie muzyki” realizowany od 27.02 do 3.03
Rozwijanie wrażliwości słuchowej, zapoznanie z wybranymi instrumentami.

„W marcu jak w garncu”” realizowany od 06.03 do 10.03
Utrwalenie zjawisk atmosferycznych ,zapoznanie z uzupełniającą porą roku- przedwiośniem.

„Jak rosną rośliny” realizowany od 13.03 do 17.03                                                                                                       Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

„Już wiosna” realizowany od 20.03 do 24.03
Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami.

” W świecie teatru” realizowany od 27.03 do 31.03
Poszerzenie wiedzy na temat teatru.

Marzec w naszej grupie:
1.03.23 odbędzie się spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Małgorzatą Swędrowska. Proszę o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 8.30, koszt 10 zł płatne u nauczyciela.
06.03.23 wycieczka autokarowa do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, udział w warsztatach. Wyjazd z przedszkola ok. godz. 10.00, proszę o puste plecaki. Więcej informacji wkrótce.
10.03.23 odbędą się warsztaty pracowni „Wiatrak”
17.03.23 koncert muzyczny „Czy elfy istnieją?”, proszę o odświętne stroje.
21.03.23 I dzień wiosny, proszę o stroje z zielonym akcentem.
27.03.23 obchodzimy „Dzień teatru”.
30.03.23 wycieczka do Puszczykowa, udział w warsztatach „Poszukiwanie wiosny”. Więcej szczegółów wkrótce.