Maj w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Maj

 

 1. Muzyka jest wszędzie.
 2. Wiosna na łące.
 3. Kocham moich rodziców.
 4. Znamy swoje prawa.

 

Drodzy rodzice,

Dnia 07.05.24 przedszkole odwiedzi Straż Pożarna (termin może ulec zmianie)

 

Dnia 17.05.24 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

 

20.05.24 odbędzie się spotkanie z Pszczelarzem. 

 

Dnia 24.05.24 odbędzie się przedstawienie z okazji Dnia Rodziny. W tym roku po raz pierwszy wystąpią dla Państwa wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Dzień Rodziny odbędzie się w Remizie w Plewiskach o godz. 15.00.

Przed przedstawieniem rodzice odbierają dzieci z przedszkola i samodzielnie docierają do miejsca, gdzie odbędzie się przedstawienie.  Odbiór dzieci do godz. 14.45.

Podczas przedstawienia zamienimy się w pszczoły- bardzo proszę o przygotowanie strojów (pomysł własny, np. czarne spodnie, żółta bluzka, skrzydełka, opaska z czółkami) 

 

Dnia 28.05.24 odbędzie się Konkurs Talentów podczas, którego dzieci będą miały okazję zaprezentować swój talent. Celem konkursu jest zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego oraz popularyzacja działań artystycznych wśród dzieci. Regulamin dostępny na stronie internetowej przedszkola. 

 

Cele operacyjne:

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • reaguje na przerwę w muzyce,
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • bierze udział w zabawach z elementem rzutu,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • śpiewa na jednym dźwięku melodie podaną przez nauczyciela,
 • wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą ruchu,
 • nazywa dźwięki wysoki i niskie,
 • dostrzega tempo utworu,
 • nazywa kolory podstawowe,
 • porusza się za pomocą kroku dostawnego,
 • śpiewa refren piosenki,
 • koloruje obrazek,
 • nazywa instrumenty perkusyjne,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • naśladuje odgłosy zwierząt,
 • nasłuchuje skąd dobiega dźwięk,
 • wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw,
 • nazywa barwy jasne i ciemne,
 • nazywa kolory podstawowe,
 • planuje swoją pracę,
 • wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu,
 • zachowuje porządek wokół siebie,
 • bierze udział w zabawie orientacyjno- porządkowej,
 • bierze udział w zabawie integracyjnej z chustą,
 • posługuje się wyrażeniami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • powtarza rymowankę za nauczycielem,
 • wyklaskuje proste rytmy,
 • gra na bębenku,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • nazywa kwiaty,
 • recytuje rymowankę,
 • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę ciała,
 • wykonuje motyla za pomocą techniki odbijania,
 • układa historyjkę obrazkową,
 • wypowiada się na temat obrazków,
 • nazywa owady znajdujące się na łące,
 • koloruje pszczołę według podanego kodu,
 • wie jakie znaczenie dla człowieka mają pszczoły,
 • przelicza pszczoły w ulu,
 • tworzy pracę plastyczną w grupach,
 • liczy w zakresie 4,
 • porównuje obrazki,
 • wypowiada się na temat obrazka,
 • wypowiada się na temat obrazków przedstawiających cykl rozwojowy motyla,
 • odnajduje takie same obrazki,
 • opisuje swoich rodziców,
 • zna imiona rodziców,
 • koloruje papierowe serca,
 • określa co było wcześniej, a co później,
 • tańczy przy muzyce,
 • identyfikuje i nazywa różne stany emocjonalne,
 • rozpoznaje i nazywa własne potrzeby, akceptuje potrzeby innych,
 • skupia uwagę na mówiącej do niego osobie,
 • odkrywa znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny,
 • z ważnymi sprawami w ustalony sposób zwraca się do nauczyciela,
 • wskazuje przyczyny powstałych emocji,

 

Konkurs talentów

REGULAMIN „KONKURSU TALENTÓW”

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola Niebieski Balonik, które chcą zaprezentować na forum przedszkola swój talent, zainteresowania, pasje i hobby.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • zachęcanie do twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie wyobraźni, ekspresji ruchowej i wrażliwości artystycznej dzieci,
 • budzenie zainteresowań artystycznych,

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować program artystyczny, który

dziecko przedstawi podczas występu 28.05.2024r.

 1. Rodzic wraz z dzieckiem przygotowują program artystyczny (piosenka, wiersz,

przemówienie, iluzja, prace plastyczne, pokaz zdolności sportowych, inne talenty). Wspólnie

opracowują jego treść, rodzaj i oprawę artystyczną.

 1. Jedno dziecko może wykonać jeden przygotowany program artystyczny.
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 24.05.2024r. (piątek) u nauczycieli grup.
 3. Konkurs odbędzie się 28.05.2024r. (wtorek) o godzenie 9.30.

Ocena prac:

 1. Występy oceniane będą przez komisję konkursową.
 2. Przy ocenie występów pod uwagę brane będą następujące kryteria:
 • wykonanie oraz przygotowanie do występu
 • ogólne wrażenia dzieci oglądających występ
 • inwencja twórcza (rekwizyty, strój).
 1. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplom oraz upominek.

 

 

 

 

Prawa autorskie oraz ochrona danych osobowych:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania programów artystycznych w celu

promocji placówki. Zgłoszenie do konkursu jest wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imion i nazwisk) na stronie

internetowej Przedszkola oraz w kronice przedszkolnej.

Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej

przedszkola do dnia 13.05.2024

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola oraz u nauczycielek

grup.

Życzenia świateczne

Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzą
Pracownicy Przedszkola
Niebieski Balonik

Kwiecień w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosna w ogrodzie.
 2. Wiosna na wsi.
 3. Dbamy o przyrodę.
 4. Moja miejscowość, mój region.

 

Drodzy rodzice,

Dnia 05.04.24 wyjeżdżamy na wycieczkę do „Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie”. Wyjazd planowany jest o godz. 10.15, a powrót około godz. 13.00. Proszę, aby dzieci nie zabierały ze sobą plecaków, drugie śniadanie zabierzemy same (ułatwi to organizację podczas pierwszego wyjazdu).

Bardzo proszę, aby podpisać zgody i wpłacić 55 zł do dnia 03.04.24.

 

Dnia 04.04.24 upieczemy pyszne ciasto marchewkowe.

Dnia 19.04.24 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

Dnia 22.04.24 odbędzie się Dzień Ziemi- mile widziane Eko- stroje tego dnia.

Dnia 26.04.24 zamienimy się we florystów.

 

Cele operacyjne:

 • Wypowiada się na temat obrazków przedstawiających piękno przyrody,
 • wie jakie zachowania przyczyniają się do niszczenia przyrody,
 • z uwagą słucha wiersza i odpowiada na pytania,
 • bierze udział w zabawach organizacyjno- porządkowych,
 • bierze udział w zabawach bieżnych, na czworakach, rzutu, celowania,
 • rzuca przedmiotem do celu,
 • poprawnie wykorzystuje przybory do ćwiczeń,
 • nazywa ekosystem: pole,
 • ilustruje ruchem treść wiersza „Gospodarz”,
 • słucha utworów literatury dziecięcej,
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności wynikającej z treści poznanych utworów literackich,
 • opisuje obrazek przedstawiający prace wiosną na wsi,
 • nazywa pory roku,
 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania,
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela,
 • skupia uwagę na wykonywanych czynnościach,
 • nazywa zwierzęta wiejskie,
 • śpiewa grupowo proste piosenki,
 • zapamiętuje tekst piosenki,
 • wymienia pory roku,
 • odnajduje zwiastuny wiosny w ogrodzie,
 • zachowuje się bezpiecznie podczas podróży autokarem,
 • nie oddala się od grupy,
 • nazywa zwierzęta i rośliny jakie znajdują się w ogrodzie,
 • wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną,
 • nazywa wiejskie zwierzęta,
 • dzieli słowa na sylaby,
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt,
 • sygnalizuje źródło dźwięku,
 • wypowiada się na temat ilustracji,
 • odnajduje taki sam obrazek jak ten pokazywany przez nauczyciela,
 • liczy w zakresie 4,
 • posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • wie jakie zachowania przyczyniają się do niszczenia przyrody,
 • wie jak należy dbać o przyrodę,
 • rysuje kwiat według instrukcji podanej przez nauczyciela,
 • segreguje przedmioty według kształtu,
 • nazywa kolory,
 • rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu,
 • wypowiada się na temat tego co widzi wokół siebie,
 • układa proste historyjki obrazkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w odpowiednich sytuacjach,
 • bierze udział w zabawach dramowych,
 • wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy,
 • wie, kim był Fryderyk Chopin,
 • numeruje – liczy z zastosowaniem liczebników porządkowych

 

 

REKRUTACJA – OŚWIADCZENIA WOLI

Szanowni Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola od września br.

Przypominam, iż aby dziecko zakwalifikowane zostało ostatecznie przyjęte do przedszkola

musicie Państwo złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia w dniach od 22 do 28 marca br.

Druk oświadczenia dostępny w zakładce Rekrutacja lub w formie papierowej w przedszkolu.