Maj w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Maj

 

 1. Muzyka jest wszędzie.
 2. Wiosna na łące.
 3. Kocham moich rodziców.
 4. Znamy swoje prawa.

 

Drodzy rodzice,

Dnia 07.05.24 przedszkole odwiedzi Straż Pożarna (termin może ulec zmianie)

 

Dnia 17.05.24 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

 

20.05.24 odbędzie się spotkanie z Pszczelarzem. 

 

Dnia 24.05.24 odbędzie się przedstawienie z okazji Dnia Rodziny. W tym roku po raz pierwszy wystąpią dla Państwa wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Dzień Rodziny odbędzie się w Remizie w Plewiskach o godz. 15.00.

Przed przedstawieniem rodzice odbierają dzieci z przedszkola i samodzielnie docierają do miejsca, gdzie odbędzie się przedstawienie.  Odbiór dzieci do godz. 14.45.

Podczas przedstawienia zamienimy się w pszczoły- bardzo proszę o przygotowanie strojów (pomysł własny, np. czarne spodnie, żółta bluzka, skrzydełka, opaska z czółkami) 

 

Dnia 28.05.24 odbędzie się Konkurs Talentów podczas, którego dzieci będą miały okazję zaprezentować swój talent. Celem konkursu jest zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego oraz popularyzacja działań artystycznych wśród dzieci. Regulamin dostępny na stronie internetowej przedszkola. 

 

Cele operacyjne:

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • reaguje na przerwę w muzyce,
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • bierze udział w zabawach z elementem rzutu,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • śpiewa na jednym dźwięku melodie podaną przez nauczyciela,
 • wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą ruchu,
 • nazywa dźwięki wysoki i niskie,
 • dostrzega tempo utworu,
 • nazywa kolory podstawowe,
 • porusza się za pomocą kroku dostawnego,
 • śpiewa refren piosenki,
 • koloruje obrazek,
 • nazywa instrumenty perkusyjne,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • naśladuje odgłosy zwierząt,
 • nasłuchuje skąd dobiega dźwięk,
 • wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw,
 • nazywa barwy jasne i ciemne,
 • nazywa kolory podstawowe,
 • planuje swoją pracę,
 • wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu,
 • zachowuje porządek wokół siebie,
 • bierze udział w zabawie orientacyjno- porządkowej,
 • bierze udział w zabawie integracyjnej z chustą,
 • posługuje się wyrażeniami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • powtarza rymowankę za nauczycielem,
 • wyklaskuje proste rytmy,
 • gra na bębenku,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • nazywa kwiaty,
 • recytuje rymowankę,
 • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę ciała,
 • wykonuje motyla za pomocą techniki odbijania,
 • układa historyjkę obrazkową,
 • wypowiada się na temat obrazków,
 • nazywa owady znajdujące się na łące,
 • koloruje pszczołę według podanego kodu,
 • wie jakie znaczenie dla człowieka mają pszczoły,
 • przelicza pszczoły w ulu,
 • tworzy pracę plastyczną w grupach,
 • liczy w zakresie 4,
 • porównuje obrazki,
 • wypowiada się na temat obrazka,
 • wypowiada się na temat obrazków przedstawiających cykl rozwojowy motyla,
 • odnajduje takie same obrazki,
 • opisuje swoich rodziców,
 • zna imiona rodziców,
 • koloruje papierowe serca,
 • określa co było wcześniej, a co później,
 • tańczy przy muzyce,
 • identyfikuje i nazywa różne stany emocjonalne,
 • rozpoznaje i nazywa własne potrzeby, akceptuje potrzeby innych,
 • skupia uwagę na mówiącej do niego osobie,
 • odkrywa znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny,
 • z ważnymi sprawami w ustalony sposób zwraca się do nauczyciela,
 • wskazuje przyczyny powstałych emocji,