Czerwiec w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Czerwiec Bystrzaki

 

Drodzy rodzice,

Dnia 04.06.24 z okazji Dnia Dziecka, w naszej grupie odbędzie się Bal, na który dzieci mogą przebrać się w ulubione kostiumy (zabawy, tańce i pląsy).

Dnia 05.06.24 obchodzić będziemy „Dzień Biegania” bardzo proszę, aby tego dnia dzieci miały na sobie koszulki z krótkim rękawkiem (najlepiej w jednym kolorze), krótkie spodenki i sportowe buty.

Od dnia 10.06.24 do 14.06.24 rozmawiać będziemy o zwierzętach egzotycznych, bardzo proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola rzeczy związane z tym tematem.

Dnia 12.06.24 oficjalnie obchodzić będziemy Dzień Dziecka, tego dnia w przedszkolu pojawią się dmuchańce i atrakcje ufundowane przez Radę Rodziców.

Dnia 19.06.24 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”

Dnia 20.06.24 odbędzie się oficjalne Zakończenie Roku (wszystkie dzieci z przedszkola), bardzo proszę, aby tego dnia dzieci ubrane były odświętnie.

21.06.24 odbędzie się zabawa z okazji zakończenia roku w stylu Hawajskim- mile widziane kolorowe stroje tego dnia. (tylko nasza grupa)

 

Tematy kompleksowe:

 1. Mamy swoje prawa i obowiązki.
 2. Zwierzęta egzotyczne.
 3. Nadchodzą wakacje.
 4. Wakacyjne przygody.

 

Cele operacyjne:

 • odgrywa scenki z rekwizytami
 • wyraża swoje emocje związane z odbiorem tekstu literackiego
 • rozpoznaje wartości takie jak szacunek
 • dostrzega krzywdę innych
 • akceptuje, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych
 • utrzymuje równowagę podczas dłuższego stania na jednej nodze
 • osiąga sprawność podczas podskoku obunóż i na jednej nodze
 • rozpoznaje wartości takie jak przyjaźń
 • uczestniczy w tworzeniu i przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
 • nazywa imionami swoich kolegów
 • akceptuje sytuację, w której występuje różnica potrzeb
 • dostrzega powtarzające się części utworu
 • rytmicznie oddycha podczas śpiewania
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki
 • poznaje i akceptuje istnienie różnych ras ludzi
 • interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst
 • rozpoznaje wartości takie jak przyjaźń, szacunek
 • stosuje zwroty grzecznościowe
 • wskazuje przyczyny powstałych emocji
 • odróżnia i stosuje określenia: u góry, na dole
 • segreguje przedmioty
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • w parach realizuje różne zadania
 • posługuje się przyborami i narzędziami
 • poprawnie posługuje się nożyczkami
 • tworzy kompozycje przestrzenne
 • różnicuje i nazywa cechy: ciepły zimny
 • wyszukuje takie same wzory
 • dopasowuje symbol do przedmiotu
 • nazywa zwierzęta egzotyczne
 • naśladuje gesty, ruchy zachowania
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas wykonywania różnych czynności
 • poprawnie wykorzystuje przybory do ćwiczeń
 • łączy ruch z muzyką, rytmem i przyborem
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne
 • tworzy kompozycje półprzestrzenne
 • tworzy kompozycje według własnego pomysłu
 • interpretuje własne wytwory
 • stosuje onomatopeje
 • nazywa pory roku
 • obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z porą roku
 • wskazuje zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt
 • orientuje się w bezpiecznych poruszaniu się po drogach
 • rozpoznaje popularne dźwięki z otoczenia
 • układa historyjkę obrazkową
 • reaguje ruchem na akompaniament do marszu, biegów i podskoków