Kwiecień w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosna w ogrodzie.
 2. Wiosna na wsi.
 3. Dbamy o przyrodę.
 4. Moja miejscowość, mój region.

 

Drodzy rodzice,

Dnia 05.04.24 wyjeżdżamy na wycieczkę do „Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie”. Wyjazd planowany jest o godz. 10.15, a powrót około godz. 13.00. Proszę, aby dzieci nie zabierały ze sobą plecaków, drugie śniadanie zabierzemy same (ułatwi to organizację podczas pierwszego wyjazdu).

Bardzo proszę, aby podpisać zgody i wpłacić 55 zł do dnia 03.04.24.

 

Dnia 04.04.24 upieczemy pyszne ciasto marchewkowe.

Dnia 19.04.24 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

Dnia 22.04.24 odbędzie się Dzień Ziemi- mile widziane Eko- stroje tego dnia.

Dnia 26.04.24 zamienimy się we florystów.

 

Cele operacyjne:

 • Wypowiada się na temat obrazków przedstawiających piękno przyrody,
 • wie jakie zachowania przyczyniają się do niszczenia przyrody,
 • z uwagą słucha wiersza i odpowiada na pytania,
 • bierze udział w zabawach organizacyjno- porządkowych,
 • bierze udział w zabawach bieżnych, na czworakach, rzutu, celowania,
 • rzuca przedmiotem do celu,
 • poprawnie wykorzystuje przybory do ćwiczeń,
 • nazywa ekosystem: pole,
 • ilustruje ruchem treść wiersza „Gospodarz”,
 • słucha utworów literatury dziecięcej,
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności wynikającej z treści poznanych utworów literackich,
 • opisuje obrazek przedstawiający prace wiosną na wsi,
 • nazywa pory roku,
 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania,
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela,
 • skupia uwagę na wykonywanych czynnościach,
 • nazywa zwierzęta wiejskie,
 • śpiewa grupowo proste piosenki,
 • zapamiętuje tekst piosenki,
 • wymienia pory roku,
 • odnajduje zwiastuny wiosny w ogrodzie,
 • zachowuje się bezpiecznie podczas podróży autokarem,
 • nie oddala się od grupy,
 • nazywa zwierzęta i rośliny jakie znajdują się w ogrodzie,
 • wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną,
 • nazywa wiejskie zwierzęta,
 • dzieli słowa na sylaby,
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt,
 • sygnalizuje źródło dźwięku,
 • wypowiada się na temat ilustracji,
 • odnajduje taki sam obrazek jak ten pokazywany przez nauczyciela,
 • liczy w zakresie 4,
 • posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • wie jakie zachowania przyczyniają się do niszczenia przyrody,
 • wie jak należy dbać o przyrodę,
 • rysuje kwiat według instrukcji podanej przez nauczyciela,
 • segreguje przedmioty według kształtu,
 • nazywa kolory,
 • rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu,
 • wypowiada się na temat tego co widzi wokół siebie,
 • układa proste historyjki obrazkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w odpowiednich sytuacjach,
 • bierze udział w zabawach dramowych,
 • wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy,
 • wie, kim był Fryderyk Chopin,
 • numeruje – liczy z zastosowaniem liczebników porządkowych