Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja dzieci do naszego przedszkola odbędzie się w dniach
od 4 do 15 marca 2024 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową

www.nabor.pcss.pl/komorniki

z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć
w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy na „drzwi otwarte”, które odbędą się w dniu:

 1. 01.03.2024r. w godz. 15.30-16.30
 2. 02.03.2024r. w godz. 10.00-12.00.

Z poważaniem

Agnieszka Majchrzak dyrektor przedszkola

04 – 15 marca 2024

Rekrutacja online

Ramy czasowe

Rekrutacja 2024

Najczęściej zadawane pytania przez Rodziców

Rekrutacja 2024

Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik otwarte jest w godzinach 6:30 – 17:00

Dane do logowania w systemie nabór uzyskuje się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza wniosku, wówczas po wygenerowaniu wniosku na jednej ze stron widoczny jest login i hasło. Warto te dane zachować, ponieważ w ten sposób będzie można w łatwy sposób sprawdzić wynik rekrutacji.

Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać (wymagany podpis obojga rodziców) i dostarczyć wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do placówki pierwszej preferencji.

Wypełniając wniosek można zaznaczyć wybór trzech placówek według własnych preferencji.

Nie. Wnioski sa przyjmowane w okresie rekrutacji i nie ma znaczenia kolejność ich wprowadzenia. System Nabór po zakończeniu okresu składania wniosków przelicza punkty za spełniane kryteria  i tylko te punkty sa podstawą do zakwalifikowania dziecka do przedszkola.

Tak, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Podpis nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.

W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygniecie sądu opiekuńczego.

Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:

Art.131.1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Dzieci spoza gminy Komorniki mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej, jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.

Nie, nie ma znaczenia miejsce zamieszkania na terenie Gminy Komorniki.

Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:

Art. 31.1 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 dotyczy dzieci z roczników
2018-2021.

Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:

Art.31.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci 2,5 letnie nie mogą brać udziału w rekrutacji, gdyż dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. Natomiast dzieci 2,5 letnie mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej, jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.
System informatyczny NABÓR w rekrutacji, nie będzie brał pod uwagę wniosków
o przyjęcie dzieci urodzonych w 2022 r.

Dzieci w przedszkolu spędzają czas bardzo intensywnie, mają wiele zajęć edukacyjnych, ale także uczą się podczas wspólnej zabawy z rówieśnikami. Po tak intensywnych zajęciach, zdaniem psychologów, odpoczynek jest konieczny, zwłaszcza dla dzieci 3 letnich. Układ nerwowy dziecka nie jest w stanie funkcjonować „na wysokich obrotach” przez cały czas spędzony w przedszkolu. Nauczyciele w przedszkolu nie zmuszają dzieci do snu. W czasie, kiedy część dzieci zasypia, inne dzieci mogą odpoczywać na poduszce, słuchając spokojnej muzyki, bajek, kołysanek. To także pozwoli im zregenerować siły witalne.

W grupach młodszych dzieci korzystają z leżaków natomiast w starszych grupach jest to moment wyciszenia i relaksu.

Realizując podstawę programową oraz dbając o prawidłowy rozwój dzieci, przedszkolaki przynajmniej raz dziennie wychodzą na świeże powietrze. Brak wyjścia na dwór może być spowodowany jedynie bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Dlatego zwracamy szczególną uwagę i kierujemy prośbę do rodziców o zapewnienie odpowiedniego ubrania dzieciom.

Przedszkole nie zapewnia grupowego ubezpieczenia dla dziecka.

Wyprawka dla przedszkolaka:

 • poduszeczka i kocyk do leżakowania (3-latki podpisane i najlepiej znane już dziecku)
 • buty łatwe do zakładania (podpisane)
 • zapasowe rzeczy w woreczku z materiału (podpisane)

Przedszkole można obejrzeć w czasie „otwartych drzwi”01.03.2024 r. w godz. 15:30-16:30 i 02.03.2024 r. w godz. 10:00-12:00

lub w formie „Wirtualnego spaceru” oraz przeglądając Galerię ze zdjęciami na stronie internetowej.

Zajęcia adaptacyjne były dotychczas organizowane po zakończeniu procesu rekrutacji w czerwcu lub okresie wakacyjnym. Niestety obecnie, w związku z pandemią nie możemy zapewnić, że takie zajęcia będą mogły zostać przeprowadzone.

W tej sytuacji bezcenna jest Państwa pomoc przede wszystkim w pozytywnym nastawieniu dziecka do przedszkola.

 • wspominajcie, że czekają tam inne dzieci, które chcą się z nim bawić
 • nie straszcie dzieci przedszkolem i nauczycielkami („zobaczysz w przedszkolu to Cię nauczą …, albo w przedszkolu to Ci dopiero pokażą…”)
 • wykorzystajcie zbliżające się miesiące na rozwój samodzielności dzieci – jedzenie, ubieranie się, korzystanie z toalety, da to bowiem dziecku poczucie pewności, a co za tym idzie spokoju.

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM JUŻ MOGĘ I POTRAFIĘ

 •  samodzielnie jeść (umiem pić z kubeczka, gryźć pokarmy twarde np. jabłko, marchewkę)
 • korzystać z toalety, sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne
 • samodzielnie umyć ręce i buzię
 • samodzielnie zdejmować i zakładać podstawowe części garderoby
 • rozpoznawać swoje rzeczy wśród innych (dobrze jest dać rzeczy które już nosiło, a nie prosto ze sklepu, lub takie, które samo wybrało. Wszystkie rzeczy pozostawione na wypadek konieczności przebrania dziecka muszą być podpisane i umieszczone w podpisanym worku tekstylnym)
 • próbować samodzielnie wycierać nos
 • znać swoje imię i nazwisko
 • umieć o coś poprosić lub zapytać

Ważna jest także Państwa postawa w pierwszych dniach uczęszczania dziecka do przedszkola, gdyż dziecko wyczuwa doskonale emocje i je przejmuje – zatem SPOKÓJ. Wyjdźcie z domu wcześniej, by nie poganiać malucha i nie wprowadzać nerwowej atmosfery.

Zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z pociechą, ale nie za długo, by nie przedłużać trudnego momentu rozstania.

Płaczącemu dziecku powiedzcie, że teraz pocieszy go Pani, ponieważ Wy musicie spieszyć się do pracy, by równie szybko wrócić po niego do przedszkola. W pierwszych dniach, gdy powiecie dziecku, że będziecie zaraz po obiedzie, to tak bądźcie i nie łamcie danego słowa, da to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Często sprawdza się model stopniowego wydłużania czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziecko, które rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola powinno być samodzielne w czynnościach samoobsługowych takich jak korzystanie z toalety, jedzenie łyżką i widelcem, picie z kubka, zakładanie butów i innych części garderoby.

Oczywiście w pierwszych miesiącach panie nauczycielki i pomoce nauczyciela wspierają dzieci, pomagają i kontrolują wykonywane czynności. Rolą Państwa, jako rodziców jest podjęcie takich działań w domu, aby dziecko miało okazję do ćwiczenia tychże czynności.

Ważne jest także dostosowanie garderoby dziecka, tak aby była wygodna i łatwa do samodzielnego założenia np. buty na rzepy a nie wiązane, spodnie dresowe lub leginsy a nie jeansy zapinane na guzik i zamek itp.

W jednej grupie może być maksymalnie 25 dzieci. Z dziećmi zawsze jest nauczyciel i pomoc nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe to:

 • Język angielski – 3x w tygodniu
 • Rytmika – 2x tygodniu
 • Zajęcia taneczne – 1x w tygodniu w grupie najmłodszej
 • Balet (od 4 roku życia)- 1x w tygodniu
 • Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej (od 4 roku życia)- 1x w tygodniu
 • Logopedia dla dzieci od 4 roku życia – 1x w tygodniu
 • Religia (na życzenie rodziców dla dzieci 5 i 6 letnich) – 1x w tygodniu
 • Warsztaty tematyczne – 1x w miesiącu

Wszystkie w/w zajęcia są bezpłatne. Zajęcia przedszkolne zgodnie z podstawą programową trwają w grupach młodszych  20 minut, a w grupach starszych 30 minut.

Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, z wyjątkiem religii, która jest organizowana w przedszkolu na wniosek rodziców.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017t. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jesteśmy zobowiązani do przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Oznacza to, że przedszkola muszą zapewnić każdemu dziecku bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego.

Rytmika – to zajęcia z  umuzykalnienia, które realizują podstawę programową dotyczącą rozwoju muzycznego, kształtowania zdolności twórczych dziecka ale także wpływają na rozwój koordynacji ruchowej, aparatu mowy i rozwój społeczny.

Z pomocy logopedycznej korzystają dzieci od  4 roku życia, które zostały zbadane i  zakwalifikowane przez specjalistę. Ponieważ zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, dla uzyskania efektów terapeutycznych, ważne jest aby ćwiczenia zalecane przez logopedę były wykonywane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami.

Na opłatę za przedszkole składają się dwie pozycje:

 • opłata godzinowa
 • opłata za wyżywienie

Pobyt dzieci w godzinach od 8.00 do 13.00 jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszt dwóch posiłków (I i II śniadania) w wysokości 6 zł dziennie, dla diet 7 zł.

Każda godzina pobytu dzieci przed 8.00 i po 13.00 – opłata wynosi 1 zł.

Koszt całodniowego wyżywienia wynosi -15 zł   

Koszt całodniowego wyżywienia z uwzględnieniem diety wynosi -16 zł 

Wysokość odpłatności jest zatem uzależniona od ilości zadeklarowanych w umowie płatnych godzin oraz od ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Przedszkole korzysta z usług firmy cateringowej MBDJ spółka z o.o.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

 • 9:00 – śniadanie
 • 11:30 – II śniadanie
 • 14:00 – obiad

Tak, w przedszkolu uwzględniane są diety z wykluczeniem alergizyjących dziecko składników np. bez laktozy, bez glutenu, bez jaja itp.  Opłata za całodniowe wyżywienie dietetycznie wynosi 16 zł.

Aby dziecko korzystało z diety eliminacyjnej konieczne jest przedłożenie przez rodziców zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Informacja na temat realizowanych diet w przedszkolu umieszczona jest na stronie przedszkola w zakładce O przedszkolu/Posiłki -Dieta

Każdą nieobecność dziecka należy zgłaszać najlepiej w formie sms na numer przedszkolny +48  695425469 (szczegółowe zasady zgłaszania nieobecności  zawarte są w Umowie).

Brak zgłoszonej nieobecności powoduje naliczenie opłat za posiłki. Rodzice są zobowiązani powiadomić Przedszkole o długości nieobecności dziecka. Po długiej nieobecności, jeżeli dziecko ma przyjść do przedszkola prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie, aby można zamówić posiłek. Jest to bardzo istotne zwłaszcza jeżeli dziecko korzysta ze specjalistycznej diety.

Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8:30.

O tej godzinie rozpoczynają się zajęcia poranne, w grupach starszych są to także zajęcia dodatkowe czyli angielski i rytmika.

Jeśli dziecko źle się czuje, mierzona jest mu temperatura, rodzice informowani są telefonicznie o stanie zdrowia dziecka i proszeni są o jego odebranie.

Dziecku zapewnione jest miejsce odpoczynku.

Jeżeli wiedzą Państwo, że z przyczyn losowych nie zdążą odebrać dziecka do godziny 17.00 to przede wszystkim należy poinformować o tym nauczyciela dzwoniąc na numer przedszkolny.

Rodzice zgodnie z zapisami umowy, zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 17.00 w wysokości 60 zł.

Jeżeli dziecko zostanie pozostawione, a kontakt z rodzicami nie będzie możliwy, to podejmowane są kolejne kroki zgodnie z procedurami przyprowadzania i odbiory dziecka z przedszkola.

Podstawą prawną rozwiązującą te kwestie jest Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.  (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)

Zgodnie z jej zapisami nauczyciel nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek leków.

Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu dziecka w przedszkolu przez pracowników może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Nie każdy pracownik musi przyjąć ten obowiązek.

Przedszkole pracuje 11 miesięcy, zamknięte jest w lipcu lub sierpniu, co roku w innym miesiącu (naprzemiennie).

Placówka funkcjonuje w okresach okołoświątecznych oraz w ferie. Z uwagi na zmniejszoną ilość uczęszczających dzieci zajęcia organizowane są wówczas w grupach łączonych. Zgodnie z zapisem zawartym w Statucie przedszkola par.28 pkt 8 :

Ze względów organizacyjnych w dniach przedświątecznych, między poszczególnymi świętami lub w innych okolicznościach, przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń dzieci większej niż 20.

Podstawą pracy w przedszkolu powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i czytania, a w konsekwencji odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Wsparcie to jest realizowane w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i gry dydaktyczne. Zatem korzystanie z podręczników w wychowaniu przedszkolnym jest nie tylko niekonieczne, ale wręcz niezalecane. W naszym przedszkolu korzystanie z pakietów edukacyjnych zawierających książki i karty pracy możliwe jest jedynie w grupie najstarszej realizującej roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci potrzebują określenia granic, wyznaczenia tego co jest dozwolone, a czego nie wolno. „Kodeks  przedszkolaka”  ustalany co roku wspólnie z dziećmi, ma wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad. Zarówno wzmocnienia negatywne, jak i wzmocnienia pozytywne odnoszą skutek wtedy, gdy stosuje się je na podstawie dobrej znajomości poszczególnych dzieci, z uwzględnieniem ich osobowości. Musi być także zachowana współpraca pomiędzy wychowawcami i rodzicami, gdyż jako przedszkole nie dysponujemy tak dużym wachlarzem możliwych wzmocnień.

Szczególnie skutecznym środkiem wychowania są wzmocnienia pozytywne, które mogą mieć w przedszkolu formę np.:

 • Pochwały indywidualnej
 • Pochwały wobec grupy
 • Pochwały dyrektora przedszkola
 • Pochwały przed rodzicami
 • Wyznaczania dziecka do prowadzenia wybranej zabawy
 • Przydzielenia ważnego zadania do wykonania, wybór na np. dyżurnego.
 • Wyznaczenie dziecka na „pomocnika” przy realizacji określonego zadania.
 • Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy, czytanej książki itp.
 • Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy naklejki, pieczątki

Ustalając pozytywne wzorce postępowania należy również pamiętać o ustaleniu konsekwencji za brak podporządkowania się ustalonym zasadom, czyli wzmocnienia negatywne, które mogą w przedszkolu mieć formę np.:

 • Upomnienia słownego  indywidualnego (przypomnienie obowiązujących zasad)
 • Poinformowania rodziców o przewinieniu
 • Czasowego odsunięcie od zabawy (w atmosferze spokoju i rzetelnej informacji, dotyczącej czynu, nie uderzające w charakter dziecka)
 • Wyciszania dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku
 • Rozmowy na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 • Zastosowania aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Rozmowy z dyrektorem przedszkola

Wirtualny spacer

X