PROŚBA O WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Rodzice

W imieniu członków Rady Rodziców, którzy angażują swój czas i energię na zapewnienie wszystkim dzieciom radości z otrzymanych upominków z okazji świąt, zwracam się z apelem o dokonywanie wpłat na drugie półrocze roku szkolnego 2022-2023.

Składka na II półrocze wynosi 50 zł 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców
Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik w Plewiskach.

Nr konta 26 1870 1045 2078 1072 1685 0001
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz grupa

 

Choroby

UWAGA!

Drodzy Rodzice,

Informujemy o przypadku zachorowania na Covid 19 u pracownika naszego przedszkola.

Prosimy o obserwację dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych (m.in.: katar, kaszel, gorączka, bóle głowy, brzucha, ucha itp.)

Wspólnie zadbajmy o zdrowie dzieci,
pracowników oraz naszych rodzin.

 

Dziękujemy!

 

Marzec u Figlarzy

 • Dnia 01.03. 23 r. obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Pisarzy”. W tym dniu odbędą się warsztaty z autorką książek Małgorzatą Swędrowską. Koszt 10 zł.
 • Dnia 10.03.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”.
 • Dnia 17 .03.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „AnderSEN”.
 • Dnia 20.03.2023 r. w „Międzynarodowy Dzień Szczęscia” zachęcam by dzieci ubrały się kolorowo i wiosennie.
 • Dnia 22.03.2023 r.  świętujemy „Światowy Dzień Wody” , zachęcam by przybrać barwy wody.
 • Dnia 24 .03.2023 r. odbędzie się koncert pod tytułem „Czy elfy istnieją? „. Proszę o wpłatę 10 zł,
 • Powitanie Wiosny ” Dnia 29.03.2023 r.  udamy sie do Puszczykowa na warsztaty wiosenne. Proszę by dzieci dotarły do przedszkola do godziny 8.30 oraz zabrały ze sobą puste plecaki. Wkrótce podam koszt wycieczki.

Tematy kompleksowe w marcu:

 • 1 tydzień „ Tak nam mija czas
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze
 • mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej;

 

 • 2 tydzień  „ Muzyka jest wszędzie
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

 

 • 3 tydzień  „Mamy różne charaktery”
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich
 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania umiejętności samooceny;
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas

 

 • 4 tydzień  „ Wiosna, wiosna
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • poznawanie etapów rozwoju kwiatów ogrodowych;
 • wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny;
 • poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np. żaby, motyla;
 • oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np.: tulipany, nasturcje, lilie; omawianie ich budowy (np. tulipana);obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy);
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode).
 • poznawanie zwiastunów wiosny, np.: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach;

Zachęcam do współtworzenia kącików tematycznych.

 

 

PILNE! PRZYPOMNIENIE!

SZANOWNI RODZICE

 

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI WYPEŁNIENIA W SYSTEMIE NABÓR

www.nabor.pcss.pl/komorniki

DEKLARACJI KONTYNUOWANIA

NAUKI W PRZEDSZKOLU

TERMIN NA WYPEŁNIENIE, WYDRUKOWANIE, PODPISANIE I DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA UPŁYWA

21 LUTEGO (WTOREK)

DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za Deklaracje, które złożyliście Państwo w formie papierowej u wychowawców grup. Miało to dla nas znaczenie z uwagi na planowanie i podział grup w nowym roku szkolnym.

Aby dziecko mogło kontynuować uczęszczanie do naszego przedszkola należy  zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki oraz zapisami Regulaminu Rekrutacji dopełnić następujących formalności:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających, składają w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem rekrutacji, deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Niebieski Balonik na rok szkolny 2023/2024.
 2. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną poprzez platformę pod adresem www.nabor.pcss.pl/komorniki
 3. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić deklarację, zapisać, następnie wydrukować i podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów pranych dostarczyć nauczycielkom grup.
 4. Złożenie deklaracji w terminie od 13 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. do godz. 17.00 jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na kolejny rok szkolny.
 5. Brak złożenia deklaracji i niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2023/2024.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w terminie od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.