Czerwiec u Figlarzy

Drodzy Rodzice,

 • Dnia 02.06 rozpoczynamy temat „Tajemnice podwodnego świata”.

W ramach tematu Figlarze wzbogacą wiedzę na temat środowiska wodnego.

Poznają zwierzęta wodne i rośliny.

 • Dnia 14.06 rozpoczynamy temat „Wakacyjne podróże” 

Figlarze poznają różne sposoby podróżowania, pojazdy oraz różne sposoby na spędzenie czasu.

 • Dnia 21.06 rozpoczynamy temat„Czekamy na wakacje” .

Figlarze  utrwalą sobie zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach

np. utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc  czerwiec :

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat środowiska wodnego.
 • Poznanie zwierząt i roślin wodnych.
 • Poszerzanie wiedzy o różnych środkach lokomocji.
 • Zapoznanie z różnymi pojazdami.
 • Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach np. utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.
 • Utrwalanie umiejętności stosowania określeń: najwięcej, najmniej.
 • Porównywanie długości.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości.
 • Rozpoznaje przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie sprawności narządów mowy.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie zasobu słownictwa.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom