Maj u Figlarzy

Drodzy Rodzice,

 • Dnia 04.05 rozpoczynamy temat „Lubimy książki”.
 • Dnia 07.05 obchodzimy „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”
 • Dnia 10.05 rozpoczynamy temat Łąka w maju ” .
 • Dnia 17.05 rozpoczynamy temat Moja Rodzina .
 • Termin nagrywania przedstawienia z okazji „Dnia Mamy i Taty” podam z wyprzedzeniem.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Poznanie zawodu bibliotekarza.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Poznanie mieszkańców łąki.
 • Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.