PROŚBA O WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Rodzice

W imieniu członków Rady Rodziców, którzy angażują swój czas i energię na zapewnienie wszystkim dzieciom radości z otrzymanych upominków z okazji świąt, zwracam się z apelem o dokonywanie wpłat na drugie półrocze roku szkolnego 2022-2023.

Składka na II półrocze wynosi 50 zł 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców
Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik w Plewiskach.

Nr konta 26 1870 1045 2078 1072 1685 0001
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz grupa

 

Choroby

UWAGA!

Drodzy Rodzice,

Informujemy o przypadku zachorowania na Covid 19 u pracownika naszego przedszkola.

Prosimy o obserwację dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych (m.in.: katar, kaszel, gorączka, bóle głowy, brzucha, ucha itp.)

Wspólnie zadbajmy o zdrowie dzieci,
pracowników oraz naszych rodzin.

 

Dziękujemy!

 

Marzec w grupie Entuzjastów

 • Dnia 01.03. 23 r. obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Pisarzy”. W tym dniu odbędą się warsztaty z autorką książek Małgorzatą Swędrowską. Koszt 10 zł.
 • Dnia 06.03.2023r. wybierzemy się na wycieczkę do Szreniawy na warsztaty wielkanocne. Proszę, aby dzieci miały ubranie dostosowane do pogody i pusty plecak. Koszt wycieczki to 28 zł oraz koszt autokaru, wkrótce podam dokładną kwotę wycieczki.
 • Dnia 10.03.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”.
 • Dnia 17 .03.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „AnderSEN”.
 • Dnia 21.03.2023 r. w „Powitanie wiosny” w tym dniu dzieci mogą ubrać się kolorowo.
 • Dnia 22.03.2023 r.  świętujemy „Światowy Dzień Wody” , dzieci mogą ubrać się w odcienie niebieskiego.
 • Dnia 24 .03.2023 r. odbędzie się koncert pod tytułem „Czy elfy istnieją? „. Proszę o wpłatę 10 zł,
 • Powitanie Wiosny ” Dnia 30.03.2023 r.  wybierzemy się do Puszczykowa na warsztaty wiosenne. Proszę by dzieci dotarły do przedszkola do godziny 8.00 oraz zabrały ze sobą puste plecaki. Koszt wycieczki to 40zł oraz koszt autokaru, wkrótce podam całkowitą kwotę wycieczki.

 

Tematy kompleksowe w marcu:

 • Tak nam mija czas od 27.02.2023 do 3.03.2023
 • Muzyka jest wszędzie! od 06.03.2023 do 10.03.2023
 • Mamy różne charaktery od 13.03.2023 do 17.03.2023
 • Wiosna, wiosna od 20.03.2023 do 31.03.2023

PILNE! PRZYPOMNIENIE!

SZANOWNI RODZICE

 

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI WYPEŁNIENIA W SYSTEMIE NABÓR

www.nabor.pcss.pl/komorniki

DEKLARACJI KONTYNUOWANIA

NAUKI W PRZEDSZKOLU

TERMIN NA WYPEŁNIENIE, WYDRUKOWANIE, PODPISANIE I DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA UPŁYWA

21 LUTEGO (WTOREK)

DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za Deklaracje, które złożyliście Państwo w formie papierowej u wychowawców grup. Miało to dla nas znaczenie z uwagi na planowanie i podział grup w nowym roku szkolnym.

Aby dziecko mogło kontynuować uczęszczanie do naszego przedszkola należy  zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki oraz zapisami Regulaminu Rekrutacji dopełnić następujących formalności:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających, składają w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem rekrutacji, deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Niebieski Balonik na rok szkolny 2023/2024.
 2. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną poprzez platformę pod adresem www.nabor.pcss.pl/komorniki
 3. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić deklarację, zapisać, następnie wydrukować i podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów pranych dostarczyć nauczycielkom grup.
 4. Złożenie deklaracji w terminie od 13 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. do godz. 17.00 jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na kolejny rok szkolny.
 5. Brak złożenia deklaracji i niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2023/2024.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w terminie od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.