Maj u Wesołków.

Tematy kompleksowe w grupie „Wesołki” w maju:

• „Poznajemy zawody” realizowany od 04.05-07.05
Poszerzenie wiedzy na temat zawodów.

• Co w trawie piszczy realizowany od 10.05 do 14.05
Zapoznanie z mieszkańcami majowej łąki, i ich miejscem w ekosystemie.

• Zwierzęta z ZOO realizowany od 17.05 do 21.05
Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,

• Rodzinny czas realizowany od 24.05 do 29.05
Przedstawienie rodziny jako najwyższej wartości.

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień:

– dzieli słowa na głoski lub sylaby,
– wypowiada się na temat zawodu krawcowej, rozpoznaje atrybuty zawodu,
– posługuje się nożyczkami i klejem
– samodzielnie „projektuje” ubiory,
– poprawnie trzyma kredkę,
– uczestniczy w formach ustawienia: koło, pary, rząd
– podnosi i podaje piłkę
– celnie rzuca piłką
– sprawnie łapie piłkę
– bierze udział w zabawach z elementem toczenia,
– zna proces technologiczny tworzenia babeczek marchewkowych, soku z marchwi
– właściwie wykorzystuje wybrane sprzęty kuchenne,
– wspólnie z nauczycielem odmierza składniki,
– wymienia zasady bhp obowiązujące w czasie pracy,
– bierze udział w zabawach badawczych,
– wymienia przedmioty, które przyciąga magnes,
– doskonali koordynację oko-ręka
– współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania zadań
-potrafi naładować poprzez pocieranie rzeczy wykonane z plastiku,
– zna literę j, J oraz h, H; małą wielką, drukowaną i pisaną,
-zatrzymują się na przerwę w muzyce i wznawiają ruch,
– dzieci doskonalą ruchy zamierzone przez naśladowanie,
– potrafi dostosować natężenie ruchu do dynamiki muzyki,
– kształtuje i rozwija podstawowe cechy motoryczne,
– wymienia owady, płazy które można spotkać na łące,
– podrzuca i łapie woreczek gimnastyczny,
– wykonuje ćwiczenia w klęku podpartym,
– przekłada woreczek wg poleceń,
– rozumie symbolikę opowiadania,
– układa na podstawie obrazków etapy życia motyla,
– rozpoznaje i nazywa wybrane motyle,
– zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować.
– kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą.
– dodaje i odejmuje przedmioty ustalając ich liczbę.
– liczy obiekty niewidoczne (dźwięki) i określa ich liczbę,
-zna i stosuje technikę malowania farbami,
– wie pszczoła może użądlić oraz jak często może to zrobić,
– wyjaśnia po co pszczoły przylatują do kwiatów,
– wymienia przykłady innych owadów, które przylatują do kwiatów,
– decyduje o wyglądzie prezentu przez dobór kolorów i materiałów,
– sprawnie posługuje się narzędziami; przy pomocy gąbki nakłada farbę akrylową na materiał,
– wykonuje ćwiczenia z szarfą,
– opowiada jak spędza czas z rodziną,
– zna stopnie pokrewieństwa,
– wie czym jest drzewo genealogiczne,
– odnajduje różnice w obrazkach,
– definiuje słowo moneta, banknot,
– rozpoznaje i nazywa nominały,
– dzieli liczbę 10 na składniki, z wykorzystaniem sylwet monet,
– potrafi segregować litery wg podanych cech ( wielki, małe, samogłoski, spółgłoski,
– układa proste wyrazy z rozsypanki literowej,
– wspólnie z nauczycielem improwizuje na temat sposobu „pokazania” zwierzęta,
– zna miejsce pochodzenia wybranych zwierząt,
– doskonali motorykę małą przez lepienie w masie,
– poszerza swoja wiedzę na temat życia dzikich zwierzą – poznaje różne ciekawostki,
– potrafi rozwiązać zagadkę, dopasować odpowiednią ilustrację,
– wymienia zwierzęta występujące w piosence w języku angielskim i polskim,
– reaguje na komendy w języku angielskim,
– wypowiada się na temat ilustracji; gdzie spotyka symetrię
– zna podstawowe figury geometryczne, ich nazwy i charakterystyczne cechy,
– poznaje produkty, którymi żywią się wybrane zwie­rzęta w zoo;