Czerwiec u Wesołków.

Tematy kompleksowe w grupie „Wesołki” w czerwcu:

  • „Dzieci z całego świata” realizowany od .06 do 14.05 Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,
    Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,
  • „Wodne opowieści, ahoj przygodo” realizowany od 07.06 do 11.06 Wzbogacenie wiedzy  z zakresu flory i fauny mórz i oceanów, orientacji na mapie świata.
  • „Jestem sportowcem” realizowany od 14.06 do 18.06 Rozbudzanie zainteresowania kulturą fizyczną.
  • Wkrótce wakacje” realizowany od 24.05 do 29.05 Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

– uważnie wysłucha opowiadania, wiersza i wypowie się o jego treści,

– osłuchuje się z pojęciami: Ameryka Północna, Indianin, Afryka, Afrykańczyk, Japonka, Grenlandia, Eskimos, Indie, Hinduska,

– dostrzega różnice w wyglądzie dzieci i je opisuje,

– współdziała w zabawach poprzez zabawę integrującą,

– nazwa i zna kolory,

– reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki,

– określa swoje emocje – czy jest wesołe, czy smutne,

– aktywnie uczestniczy w konkursach i zabawach ruchowych, 

– bierze udział w zabawach sportowych z elementami skoku, turlania

– wymienia zasady fary play,

– uczestniczy w obchodach swojego święta,

– doskonali motorykę małą przy tworzeniu wałków z plasteliny,

-orientuje się na mapie świata,

-zna nazwy oceanów,

-wymieni zwierzęta żyjące w morzach i oceanach,

-wypowiada się zdaniami,

-dodaje i odejmuje w zakresie 10,

– ogląda film dotyczący oceanów, zwierząt w nich żyjących oraz zagrożeń jakie niesie dla nich ludzkość,

– wycina drobne elementy,

– maluje na szkle,

– prawidłowo trzyma kredkę i dorysowuje brakujące elementy,

– zabarwia wodę na niebiesko,

– wypowiada się na temat poznanego zawodu,

– wie dlaczego odłowy ryb muszą być ograniczane,

– manipuluje „wędką” łapiąc sylwety ryb,

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, w górach, nad morzem, w lesie

– wymienia numery alarmowe 112, 999, 998, 997

– wie, co zrobić gdyby się zgubi,

– mierzy długości przy pomocy linijki, sznurówki, swoich stóp

– porównuje długości, używając słów np. taki sam, dłuższy, najkrótszy,

– wie, ze zmiana ułożenia np. zwinięcie sznurka nie zmienia jego długości,

– poprawnie trzyma pędzel,

– maluje i łączy kolory,

– wycina po śladzie,

– poprawnie trzyma nożyczki,

– utrzymuje porządek w toku pracy,

-potrafi przybrać poprawne pozycje wyjściowe do ćwiczeń,

– rzuca do celu,

– reaguje na polecenia i sygnały umowne odpowiednią postawą i zachowaniem się,

– bawi się i ćwiczy bezpiecznie z wykorzystaniem szarf i woreczków gimnastycznych,

– przyporządkowuje przedmioty do miejsca i sposobu spędzania wakacji,

-nazywa miejsca, w jakich można spędzić (poza domem) wakacje,

– nazywa środki transportu pasażerskiego,

– tworzy zdania z podanym wyrazem,

– używa znaku <,>,+, =,

– rozwiązuje zadania z treścią,