Czerwiec w grupie Figlarzy

 • Dnia 12.06.2024 z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu będą czekać niespodzianki: dmuchańce, słodkie przekąski
 • Dnia 14.06.2024 odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka, pt. „Festiwal Bałkański”. Proszę o wpłatę 15 zł
 • Dnia 17.06.2024 jedziemy do Dawnej Szkoły i Wiejskiej Zagrody. Proszę, by dzieci dotarły do przedszkola do godziny 7:30. Proszę, by dzieci były ubrane stosownie do pogody, oraz przyniosły puste plecaki. Koszt wycieczki 85 zł. Proszę o wpłaty.
 • Dnia 19.06.2024 odbędą się warsztaty z pracownią Wiatrak
 • Dnia 20.06.2024 odbędzie się uroczyste zakończenie roku. Proszę o odświętny strój dla dzieci.

W czerwcu będziemy rozmawiali na następujące tematy:

 • Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 • Lato, lato, lato czeka
 • Wkrótce wakacje
 • Zwiedzamy świat

założone cele:

 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie mowy;
 • poznawanie informacji o kolegach i koleżankach;
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie motoryki małej;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • kształtowanie potrzeby przyjmowania prawidłowej postawy;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • ilustrowanie piosenki ruchem;
 • usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej;
 • zapoznanie dzieci z różnymi zakątkami świata;
 • ćwiczenie aparatu mowy;
 • budzenie chęci uczestnictwa w zabawach;
 • integracja grupy;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • poszerzenie wiedzy o Dzikim Zachodzie;
 • wskazywanie celów wakacyjnych wycieczek;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • reagowanie na sygnał, hasło;
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji;
 • zainteresowanie podróżowaniem;
 • utrwalenie nazw państw sąsiadujących z Polską;
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych;
 • rozwijanie wiedzy ogólnej (co to jest biuro podróży i czemu służy);
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania wspólnego zadania;
 • rozwijanie umiejętności badawczych.