Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w maju:

„Żywioły” realizowany od 04.05 do 6.05
Zapoznanie z siłą żywiołów.

„Zwierzęta egzotyczne” realizowany od 09.05 do 13.05
Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,

„Majowa łąka” realizowany od 16.05 do 20.05
Zapoznanie z owadami występującymi na łące.

„Nasi rodzice” realizowany od 23.05 do 27.05
Przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości .

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:
– uważnie ogląda, słucha i wykonuje polecenia,
– poznaje podstawowe właściwości powietrza,
– bierze udział w doświadczeniu, wykazuje ze powietrze jest wszędzie i że otacza wszystko dookoła,
-wykonuje drobne doświadczenia polegające m.in na dmuchaniu przez rurkę,
– wie czym jest pożar i czym można go ugasić
– wie, że ogień jest potrzebny
– zna atrybuty strażaka
– uważnie słucha zaproszonych gości,
– dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, pląsając lub tańcząc
– reaguje na umowny sygnał nauczyciela,
– wskazuje i nazywa poszczególne części ciała,
– skacze obunóż i na jednej nodze,
– zna wybrane zwierzęta egzotyczne (lew, tygrys, małpa, żyrafa, papuga, zebra, słoń),
– poszerza swoja wiedzę na temat życia dzikich zwierzą – poznaje różne ciekawostki,
– potrafi rozwiązać zagadkę, dopasować odpowiednią ilustrację,
-dba o bezpieczeństwo swoje i innych w czasie zabawy ruchowej,
– dopasowuje utwór muzyki poważnej do zwierzęcia,
– naśladuje wybrane zwierzęta
– zna nazwy wybranych zwierząt w języku angielskim,
– porusza się w rytmie piosenki,
– naśladuje ruchy nauczyciela,
-rysuje po śladzie kolorowym mazakiem
– bierze udział w zabawie sprawnościowej z wykorzystaniem kubeczka z woda
– utrwala pojęcia duży, mały
– segreguje przedmioty wg wielkości,
– układa szlaczki wg wzoru
– wykonuje ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki,
– dzieli na sylaby nazwy zwierząt
– tworzy węża wg własnego pomysłu,
– rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące łąki (motyl, pszczoła, kret, mrówka, biedronka),
– wie, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt,
– dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, pląsając lub tańcząc
– reaguje na umowny sygnał nauczyciela,
– wskazuje i nazywa poszczególne części ciała,
– poprawnie trzyma pędzel,
– maluje pionowe pasy,
– opuszkami palców maluje kwiaty,
– nakleja czerwone kolą i dorysowuje elementy biedronki,
– bierze udział w zabawie ruchowej z szarfami,
-wykazuje inwencję twórczą w tańcu i muzyce,
– gra na wybranych instrumentach,
– powtarza za nauczycielem usłyszany rytm muzyczny,
– rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie przemiany motyla
– odwzorowuje połowę motyla z podanego wzoru
– segreguje wg kolorów,
– układa rytmy,
– bierze udział w zabawie z chustą animacyjną
– wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
– próbuje rozsmarować miód
– degustuje miód
– wie, dlaczego pszczoły są ważne
– wykonuje poidło dla pszczół,
– znają treść i melodię piosenek;
-potrafią zilustrować treść piosenek ruchem;
-pamiętają kolejne etapy tańca;
-pokonują nieśmiałość przed publicznym wystąpieniem;
-potrafią kulturalnie zachować się podczas uroczystości oraz poczęstunku.,
– wymienia członków swojej rodziny,
– podaje imiona swoich rodziców i dziadków,
– naśladuje zwierzęta pojawiające się w piosence,
– próbuje określić kto jest wyższy a kto niższy
– wykonuje laurkę odbijają palec zamoczony w farbie
– ćwiczy spostrzegawczość w ustaleniu kogo brakuje