Wprowadzone przez Monika Woźna

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w czerwcu:   „Dzieci z całego świata” realizowany od 30.05 do 03.06 Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata. Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach, „Wakacyjne podróże: małe i duże” realizowany od 06.06 do 10.06 Zapoznanie z popularnymi środkami transportu „Kolory lata” realizowany od […]

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w maju: • „Żywioły” realizowany od 04.05 do 6.05 Zapoznanie z siłą żywiołów. • „Zwierzęta egzotyczne” realizowany od 09.05 do 13.05 Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, • „Majowa łąka” realizowany od 16.05 do 20.05 Zapoznanie z owadami występującymi na łące. • „Nasi rodzice” realizowany […]

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w marcu:   „Na Wiejskim Podwórku” realizowany od 04.04. do 8.04. Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie.   „Wielkanoc” realizowany od 07.04 do 11.04 Wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy.   „Dbamy o naszą planetę” realizowany od 19.04 do 22.04 Zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia i stanami pogody. […]

Tematy kompleksowe w lutym- Pasjonaci

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w lutym:   „W krainie baśni i bajek” realizowany od 31.02 do 4.02 Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych   „Zima i zwierzęta” realizowany od 07.11 do 11.02 Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,   „Zwierzęta domowe” realizowany od 14.02 do 18.02 […]

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w listopadzie: „Moja rodzina realizowany” od 2.11 do 5.11 Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną. „Polska moja ojczyzna” realizowany od 8.11 do 10.11 Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych. „Mój Dom” realizowany od 15.11 do 19.11 Rozbudzanie zainteresowania najbliższym otoczeniem Dbamy o zdrowie” realizowany od 22.11 do 26.11 Promowanie zdrowego […]