REKRUTACJA – OŚWIADCZENIA WOLI

Szanowni Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola od września br.

Przypominam, iż aby dziecko zakwalifikowane zostało ostatecznie przyjęte do przedszkola

musicie Państwo złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia w dniach od 22 do 28 marca br.

Druk oświadczenia dostępny w zakładce Rekrutacja lub w formie papierowej w przedszkolu.