PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY „STROIK WIELKANOCNY”

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY

STROIK WIELKANOCNY”

REGULAMIN KONKURSU

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.

2. Format pracy dowolny.

3. Uczestnikami konkursu są dzieci. Praca powinna być wykonywana samodzielnie przez dziecko.

4. Każda praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy.

5. Prace należy dostarczyć do wychowawcy grupy w terminie do dnia 25.03.2024 r.

6.Oceny prac dokonają dzieci poprzez głosowanie.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 27.03.2024 r. w tym dniu również będzie można odebrać pracę (w godzinach popołudniowych).

8. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca oraz drobny upominek dla osób biorących udział w konkursie.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

1. Cele konkursu:

1) kultywowanie tradycji świąt Wielkanocnych,

2) rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych),

3) rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

4) stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.