Marzec w grupie Bystrzaki

Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w marcu:

„W świecie muzyki” realizowany od 27.02 do 3.03
Rozwijanie wrażliwości słuchowej, zapoznanie z wybranymi instrumentami.

„W marcu jak w garncu”” realizowany od 06.03 do 10.03
Utrwalenie zjawisk atmosferycznych ,zapoznanie z uzupełniającą porą roku- przedwiośniem.

„Jak rosną rośliny” realizowany od 13.03 do 17.03                                                                                                       Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

„Już wiosna” realizowany od 20.03 do 24.03
Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami.

” W świecie teatru” realizowany od 27.03 do 31.03
Poszerzenie wiedzy na temat teatru.

Marzec w naszej grupie:
1.03.23 odbędzie się spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Małgorzatą Swędrowska. Proszę o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 8.30, koszt 10 zł płatne u nauczyciela.
06.03.23 wycieczka autokarowa do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, udział w warsztatach. Wyjazd z przedszkola ok. godz. 10.00, proszę o puste plecaki. Więcej informacji wkrótce.
10.03.23 odbędą się warsztaty pracowni „Wiatrak”
17.03.23 koncert muzyczny „Czy elfy istnieją?”, proszę o odświętne stroje.
21.03.23 I dzień wiosny, proszę o stroje z zielonym akcentem.
27.03.23 obchodzimy „Dzień teatru”.
30.03.23 wycieczka do Puszczykowa, udział w warsztatach „Poszukiwanie wiosny”. Więcej szczegółów wkrótce.