Luty u Figlarzy

 • Dnia 09.02. 23 r. obchodzimy „Dzień Pizzy”. W tym dniu można przynieść fartuszek.

 • Z miłości do książek” – dnia 14.02.2023 r. jak co roku organizujemy w grupie „Dzień przekazywania książek”. Chętne osoby zachęcam do przyniesienia egzemplarza, który zostanie przekazany innemu dziecku z grupy. W tym dniu można ubrać się na czerwono.

 • Dnia 17.02.2023 r.  świętujemy „Dzień Kota” zachęcam by przybrać kocie barwy.

 • Dnia 17.02.2023 r. odbędzie się koncert pod tytułem „Karnawał w stylu retro”. Proszę o wpłatę 10 zł,

 • Dnia 24.02.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „To nie kawał to karnawał”.

 • Dnia 24.02.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

 

Tematy kompleksowe w lutym:

 • 1 tydzień „Zabawy na śniegu”.

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;

 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne;

 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;

 • poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura;

 • 2 tydzień  „Nasze zmysły”

 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;

 • nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły;

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka;

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;

 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;

 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;

 • porównywanie słyszanych dźwięków: wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;

 • nazywanie źródeł dźwięków

 • 3 tydzień  „Poznajemy różne zawody”

 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby;

 • opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać.

 • 4 tydzień  „Różne rodzaje parków”

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;

 • rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 • poznawanie ogólnej budowy drzew (korzenie, pień, korona);

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące);

 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków;

 • poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt;

 • wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste;

 • poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów;

Zachęcam do współtworzenia kącików tematycznych.