Marzec w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Tematy kompleksowe:
1. Chciałbym być sportowcem.
2. W poszukiwaniu wiosny.
3. Wiosna idzie przez świat.
4. Wielkanoc.

Drodzy rodzice,
dnia 01.03.24 odbędą się warsztaty z pracownią Wiatrak.
Od 04.03.24 rozmawiać będziemy o sporcie. Bardzo proszę, aby porozmawiać z dziećmi o różnych dyscyplinach sportu i zapytać je o ich upodobania w tym temacie. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola w piątek 08.03.24 swoje zdjęcie, kolaż, wycinki z gazet, stroje na temat swojego ulubionego sportu. Będziemy o tym rozmawiać podczas zajęć.
Dnia 18.03.23 obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Bardzo prosimy aby każde dziecko przyniosło do przedszkola kartony, rolki po ręcznikach papierowych (nie toaletowych), nakrętki, pudełka od butów, szary papier. Dzieci będą mogły wykorzystać rzeczy do twórczych zabaw plastycznych i tematycznych.
22.03.24 odbędą się warsztaty z pracownią Wiatrak.
27.03.24 odbędzie się Śniadanie Wielkanocne, a po nim animacje z Króliczkiem i Kurczaczkiem w poszukiwaniu ukrytych prezentów. Proszę o odświętne ubranie dzieci.

Przypominam o wpłacie ustalonej przez grupę składki (50 zł) na drugi semestr.

Dnia 05.04.24 wyjeżdżamy na WYCIECZKĘ do Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie w Luboniu. Wyjazd planowany ok godz. 10.15 powrót ok godz. 13.00. Wszystkie szczegóły i koszty podam w późniejszym terminie.

Dziękuję,
Angelika Dolata

Cele operacyjne:

 • wskazuje odpowiednie obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń,
 • uczestniczy w zabawie,
 • wykonuje pisankę,
 • przygląda się drzewom i krzewom w pobliżu,
 • odtwarza dany układ,
 • porusza się przy muzyce,
 • ilustruje piosenkę ruchem,
 • przedstawia rytm w ustalony sposób,
 • naśladuje ruchy N.,
 • powtarza tekst,
 • wypowiada się na temat gimnastyki,
 • rozumie potrzebę dbania o zdrowie
 • zna sposoby dbania o zdrowie
 • tańczy przy piosence,
 • obserwuje otoczenie,
 • wskazuje, co nie pasuje,
 • segreguje piłki według wielkości,
 • toczy piłkę,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • słucha utworów literatury dziecięcej,
 • interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst,
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku: wiatr, deszcz, chmury, burza,
 • utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą,
 • potrafi skupić uwagę na ważnych szczegółach,
 • uczestniczy w zabawach orientacyjno- porządkowych, bieżnych,
 • podnosi piłkę i inne przedmioty,
 • ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela,
 • rzuca piłką do celu,
 • rozpoznaje popularne dźwięki z otoczenia,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • uczestniczy w zabawach bieżnych,
 • korzysta z aktywności ruchowej na powietrzu,
 • dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa według podanego wzoru,
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku,
 • korzysta z wszystkich zmysłów podczas obserwacji przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela,
 • różnicuje i nazywa cechy za pomocą dotyku: ciepły, zimny,
 • układa prostą historyjkę obrazkową,
 • skupia uwagę na rzeczach,
 • wypowiada nazwy z najbliższego otoczenia,
 • opisuje obrazki,
 • opisuje historyjki zdaniami pojedynczymi,
 • nazywa przedmioty codziennego użytku i gospodarstwa domowego,
 • ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela,
 • nazywa podstawowe kolory,
 • tworzy kompozycje przestrzenną według wzoru,
 • posługuje się przyborami i narzędziami plastycznymi,
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki,
 • klasyfikuje przedmioty,
 • wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”,
 • nazywa słyszane dźwięki,
 • układa graficzne kalendarze,
 • dostrzega przemienność pór roku,
 • poprawnie dobiera obrazek do usłyszanego wyrazu,
 • reaguje na zmiany dynamiki i tempa,
 • nazywa imionami swoich kolegów,
 • zapamiętuje krótki szereg,
 • wyszukuje takie same przedmioty i układa je w pary,
 • obserwuje walory estetyczne przyrody,
 • korzysta z wszystkich zmysłów w procesie poznawania przyrody,
 • rozpoznaje i nazywa koło,
 • określa i porównuje wielkości: duży, mały,
 • liczy wyodrębnione przedmioty z zastosowaniem liczebników w zakresie dostępnym dziecku,
 • wykonuje pisankę,
 • wymienia wybrane zwyczaje wielkanocne,
 • wie, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym,
 • układa sylwety według wielkości,
 • porównuje pisanki.