Kwiecień u Figlarzy

Drodzy Rodzice,

 

Na Państwa adresy mailowe przesyłam propozycje aktywności i zajęć dla dzieci na najbliższy czas,

ponieważ przechodzimy na nauczanie zdalne.

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Krzemińska

 

 • Dnia 01.04 kontynuujemy temat „Zwyczaje Wielkanocne”.
 • Dnia 05.04 rozpoczynamy temat Wiosna na wsi ” .
 • Dnia 12.04 rozpoczynamy temat W teatrze ”.
 • Dnia 19.04 rozpoczynamy temat Dbamy o ziemię ”.
 • Dnia 22.04 obchodzimy „Zielony Dzień Ziemi”, w tym dniu zachęcam do ubrania się na zielono
 • Dnia 26.04 rozpoczynamy tematPolska- Moja Ojczyzna

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
 • Wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego
 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi
 • Obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska
 • Uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
 • Rozwijanie współpracy w małej grupie
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska
 • Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
 • Odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.
 • Uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
 • Recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych
 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych
 • Rozwijanie umiejętności działania w grupie
 • Rozwijanie sprawności językowej
 • Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru
 • Poznawanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym
 • Rozwijanie zdolności aktorskich
 • Nabywanie pewności siebie
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego dotyczącego teatru
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską
 • Poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • Nauka piosenek i pląsów;