Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w listopadzie:

  • Moja rodzina realizowany” od 2.11 do 5.11 Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną.
  • Polska moja ojczyzna” realizowany od 8.11 do 10.11 Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych.
  • Mój Dom” realizowany od 15.11 do 19.11 Rozbudzanie zainteresowania najbliższym otoczeniem
  • Dbamy o zdrowie” realizowany od 22.11 do 26.11 Promowanie zdrowego stylu życia

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

– reaguje ruchem na szybkie zmiany hasła,

– wykonuje przysiady,

– porusza się bez potrącania,

– skacze obunóż,

– rozpoznaje różne faktury,

– samodzielnie stempluje,

– rozpoznaje podstawowe kolory,

-reaguje na zmianę w muzyce szybko-wolno,

-porusza się rytmicznie przy piosence,

– gra akompaniament na kołatce lub marakasie,

-powtarza za nauczycielem refren piosenki,

– opowiada w jaki sposób pomaga rodzicom,

– kształtuje regularności rytmiczne,

– układa puzzle sylwety rodziny i nakleja na kartce,

– tworzy rytm z materiałów przyrodniczych,

– rozwija percepcje słuchowe poprzez wygrywanie rytmów,

– potrafi wykonać demonstrowane ćwiczenia logopedyczne,

– odgaduje zagadki dotyczące rodziny,

– słucha wiersza i wypowiada się na temat,

– naśladuje ruchem członków swojej rodziny,

-wie, że mieszka w Polsce, że jest Polakiem

-rozpoznaje godło i barwy narodowe,

– dobiera się w pary tworząc flagę Polski,

– reaguje na sygnały,

– bierze udział w zabawie z elementem celowania,

– naśladuje poruszanie się zwierzęta, którego nazwę domu usłyszy np. dziupla- podskoki,

– bierze udział w zabawie kołowej „rodzina”

– wie z jakich kolorów składa się flaga polski,

– układa na kartce fragmenty bibuły,

– przy pomocy pędzelka moczy bibułę,

– zrywa zmoczoną bibułę,

– nazywa domy na ilustracjach,

– wypowiada się w jakim domu mieszka,

– rozpoznaje i nazywa pomieszczenia w domu,

– dobiera przedmioty do pomieszczenia np. czajnik- kuchnia)

– reaguje na sygnały słowne,

– wie jak wygląda koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt,

– posługuje się klejem,

– nakleja wycięte elementy,

– naśladuje ruchy nauczyciela przy piosence „Domek mały”,

– wypowiada się na temat rodziny,

– naśladuje pojedyncze głoski,

– naśladuje ruchy przedstawionego zwierzęcia,

– obserwuje działanie mydła w czasie eksperymentu,

– wie jak szybko rozprzestrzeniają się zarazki (eksperyment),

– zna podstawowe zasady dbania o zdrowie,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne w czasie tańca (aerobik),

– wybiera zdrowe lub niezdrowe produkty spożywcze,

– przykleja je do odpowiedniej sylwety dziecka,

– wie dlaczego należy się zdrowo odżywiać,

– maszeruje w rytm muzyki,

– odpowiednim ruchem reaguje na muzykę smutna i wesołą,

– segreguje misie wg wielkości,

– próbuje określić gdzie jest więcej a gdzie mniej,

– bierze udział w zabawach,

– zna historię powstania pluszowego misia,