ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY „WESOŁKI”

Szanowni rodzice

Zapraszam na zebranie rodziców z grupy „Wesołki” dnia 31 stycznia na godzinę 17.00.

Tematem zebrania będzie podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023-2024

oraz rozmowa na temat realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ( tzw. „zerówka”) w przyszłym

roku szkolnym 2024-2025.