Wrzesień w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Wrzesień

 

Tematy kompleksowe:

 1. Moje przedszkole, realizowany od 1.09. 23 do 15.09.23
 2. Wesoło się bawimy, realizowany od 18.09.23 do 22.09.23
 3. Jesień daje nam owoce, realizowany od 25.09.23 do 29.09.23

 

Drodzy rodzice,

bardzo proszę o przyniesienie jednego zdjęcia dziecka, które będziemy mogły wykorzystać do stworzenia dekoracji w naszej sali.

 • Dnia 06.09.23 odbędzie się zebranie z rodzicami, bardzo proszę o obecność tego dnia.
 • Dnia 15.09.23 obchodzić będziemy Dzień Kropki, bardzo proszę o założenie dzieciom ubrań w kropeczki lub doczepienie ich do stroju.
 • Dnia 20.09.23 obchodzić będziemy Dzień Przedszkolaka- mam propozycję na obchody tego dnia, ustalimy to podczas zebrania 😊
 • Dnia 29.09.23 świętować będziemy Dzień Chłopaka, tematem przewodnim będą dinozaury.
 • Dnia 29.09.23 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”
 • Bardzo proszę o przyniesienie, w drugiej połowie września, darów jesieni. Wykorzystamy je do stworzenia kącika przyrody w naszej sali (mogą to być: kasztany, żołędzie, liście, dynie, wrzosy, jesienne owoce, przetwory).

Dziękuję! 

 

Cele operacyjne

Dziecko:

 • Wie, gdzie znajduje się jego szafka ubraniowa i podejmuje próbę przygotowania się do wyjścia na teren przedszkolny,
 • zna zasady przebywania na terenie przedszkolnym,
 • przedstawia swoje imię,
 • wykonuje proste polecenia,
 • współdziała w grupie,
 • pokonuje nieśmiałość, poczucie lęku i niepewność,
 • uczestniczy w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • naśladuje ruchy nauczyciela, imitując czynność mycia rąk,
 • doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania zabaw ruchowych,
 • śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie,
 • zna stały sygnał dźwiękowy oznaczający zbiórkę lub inne określone przez N. zachowanie,
 • rozróżnia tempo do marszu i do biegu,
 • podejmuje próby ustawiania się w kole wiązanym,
 • reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • ilustruje ruchem muzykę,
 • zna imiona rówieśników,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • wykonuje pracę techniką origami płaskiego z koła,
 • układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych,
 • tworzy kompozycje z przygotowanych przez N. elementów,
 • nazywa stworzoną przez siebie Przytulankę,
 • odnajduje swój znaczek wśród innych,
 • odnajduje te same obrazki wśród innych,
 • składa obrazek podzielony na 2 części,
 • odtwarza układy znaczków i tworzy własne
 • odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza,
 • identyfikuje i nazywa różne stany emocjonalne,
 • poprawnie dobiera obrazek do usłyszanego wyrazu,
 • wykonuje ćwiczenia narządów mowy,
 • reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,
 • ilustruje ruchem muzykę,
 • rozwija umiejętność słuchania treści literackich,
 • używa zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia,
 • wyszukuje wśród obrazków taki jak prezentowany przez nauczyciela,
 • rysuje, maluje według własnego pomysłu,
 • tworzy różnorodne kompozycje według własnego pomysłu,
 • tworzy z grupą kodeks przedszkolaka,
 • nazywa zasady ustalone w kodeksie przedszkolaka,
 • nazywa i rozpoznaje poszczególne części ciała,
 • orientuje się w schemacie własnego ciała,
 • odkłada zabawki na swoje miejsce,
 • posługuje się określeniami na, pod, obok,
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • zachowuje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie przedszkolnej,
 • porusza się po obwodzie koła,
 • wzmacnia mięśnie nóg i rąk,
 • reaguje na sygnał dźwiękowy,
 • dostrzega i rozróżnia rodzaj dźwięków z otoczenia.
 • doskonali poczucie rytmu,
 • konstruuje z klocków dowolne budowle,
 • klasyfikuje klocki ze względu na kolor, rodzaj,
 • porusza się po obwodzie koła,
 • zna nazwy kolorów podstawowych,
 • operuje barwną plamą,
 • tworzy kompozycje według własnego pomysł,
 • posługuje się pędzelkiem, farbami,
 • dba o porządek w toku pracy i po jej zakończeniu,
 • uczestniczy w zabawie ruchowej ze śpiewem,
 • przestrzega reguł zabawy,
 • posługuje się określeniami: mały, duży, większy, mniejszy,
 • konstruuje z klocków dowolne budowle,
 • dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa według podanego wzoru,
 • rozpoznaje i nazywa owce,
 • doskonali zmysł dotyku, węchu i smaku,
 • uważnie słucha tekstów literackich,
 • określa właściwości owoców, rodzaj, wielkość, kolor,
 • klasyfikuje obrazki według jednej cechy: do jedzenia,
 • reaguje na sygnał dźwiękowy,
 • uczestniczy w zabawach celowania. Myje owoce przed przygotowaniem owocowych szaszłyków.
 • doskonali zmysł smaku.
 • ilustruje ruchem treść wiersza.
 • operuje natężeniem głosu.
 • nazywa przedmioty codziennego użytku.
 • naśladuje gesty nauczyciela.