Styczeń w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

 1. Witamy w Nowym Roku. 02.01.24- 05.01.24
 2. Zwierzęta są głodne. 08.01.24- 12.01.24
 3. Babcia i dziadek. 01.24- 19.01.24
 4. Jesteśmy samodzielni w kuchni. 22.01.24- 26.01.23
 5. Zimo baw się z nami. 29.01.24- 02.02.24

 

18.01.23 O godz. 10.00 odbędzie się przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Bardzo proszę, aby tego dnia dzieci ubrane były odświętnie. Proszę o informację ile babć i dziadków będzie obecnych na przedstawieniu w celu przygotowania upominków.

26.01.23 Odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”

25.01.23 Obchodzić będziemy Dzień Kubusia Puchatka- tego dnia dzieci mogą przynieść do przedszkola książki, misie, zabawki przedstawiające bohaterów z bajki.

 

Wierszyki i piosenki:

„Sto lat”

 

Sto lat babciu,
sto lat dziadku
wszystkie wnuki
życzą wam.

Me serduszko i buziaka
tobie babciu
chętnie dam.

Sto lat babciu,
sto lat dziadku
wszystkie wnuki
życzą wam.

Me serduszko i buziaka
tobie dziadku
chętnie dam.

 

„Życzenia”

Dziś słoneczko jasno świeci,

Zima biała śpiewa

A w przedszkolu dzieci składają życzenia,

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Uśmiechów na co dzień i dużo radości!

 

„Przybyła zima”

Przybyła zima na wielkich saniach

i ulepiła z dziećmi bałwana

Tunel ze śniegu wyczarowała

Śniegowe gwiazdki dzieciom rozdała .

 

„Śniegowe gwiazdeczki”

Śniegowe gwiazdeczki

Spadają, spadają,

Dzieci je w dłonie chwytają, chwytają.

Gwiazdeczki przez chwilę się mienią i mienią

Zaraz się w wodę zamienią.

 

 

Cele operacyjne:

 • Poznaje tradycje noworoczne,
 • poznaje urządzenia do odmierzania czasu,
 • uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy,
 • oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,
 • nazywa przedmioty codziennego użytku,
 • określa funkcję podstawowych przedmiotów,
 • dostrzega przemienność i rytm dnia i nocy, układa graficzne kalendarze,
 • obserwuje zjawiska atmosferyczne i zmiany zachodzące w przyrodzie związane z porą roku,
 • dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa według podanego wzoru,
 • naśladuje ruchy, gesty zachowania,
 • uczestniczy w zabawach celowania,
 • uczestniczy w formie ustawienia w kole,
 • wyszukuje wśród obrazków taki jak ten pokazywany przez nauczyciela,
 • ustawia przedmioty od największego do najmniejszego,
 • liczy wyodrębnione przedmioty w dostępnym dla siebie zakresie,
 • porównuje obrazki: takie same, inne,
 • określa i porównuje wielkości: duży, mały, większy, mniejszy,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • wykonuje ptaka z kół techniką origami,
 • wskazuje potrzeby zwierząt leśnych zimą,
 • rozpoznaje ślady ptaków,
 • poznaje tradycje noworoczne,
 • poznaje urządzenia do odmierzania czasu,
 • uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy,
 • oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,
 • wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy,
 • podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej,
 • nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania,
 • prawidłowo gospodaruje oddechem podczas wykonywania ćwiczeń,
 • wykonuje ćwiczenia narządów mowy,
 • skupia uwagę na rzeczach podczas wykonywania eksperymentów,
 • dostrzega i nazywa zjawiska związane z porą roku,
 • korzysta ze wszystkich zmysłów podczas obserwacji przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela,
 • naśladuje ruchy, gesty zachowania,
 • uczestniczy w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • uczestniczy w zabawach bieżnych,
 • uczestniczy w formach ustawienia w parach,
 • rozpoznaje i nazywa tempo: wolno, szybko,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • odtwarza prosty rytm za pomocą dłoni i instrumentów,
 • reaguje na przerwę w muzyce,
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej wynikającej z treści poznanych utworów,
 • stosuje technikę stemplowania,
 • skupia uwagę na mówiącej do niego osobie,
 • czeka na swoją kolej,
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku,
 • składa obrazki z 2-4 części,
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela.