PRZEDSTAWIENIE TEARTU CIENI „LATARENKA”

Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia dzieci otrzymają prezent od naszego organu prowadzącego

Pani Karoliny Pieterwas w postaci niezwykłego przedstawienia teatralnego.

Teatr „Latarenka” swoim repertuarem wprowadzi nas wszystkich w świateczny czas pełen dobroci i miłości. Przedstawienie odbywa się w unikatowej scenerii i atmosferze.

Teart „Latarenka” odwiedzi nasze przedszkole 14 grudnia br.