Październik u Wesołków

 • Dnia 11.10.2023 r. będziemy świętować „Dzień Dziewczynek”.

 • Dnia 13 .10.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „Fredro dla dzieci”.

 • Dnia 18.10.2023 r. w przedszkolu gościmy iluzjonistę. Tego dnia obchodzimy również „Dzień Listonosza”.

 • Dnia 20.10.2023 r. wŚwiatowy Dzień Warzyw i Owoców zrobimy zdrową przekąskę. Proszę by każde dziecko przyniosło po dwa owoce.

 • Dnia 20.10.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

Tematy kompleksowe we wrześniu:

 • 1 tydzień „Idzie jesień przez świat„,

 • 2 tydzień  „Koszyk Pani Jesieni”,

 • 3 tydzień  „Jesienna przyroda”,

 • 4 tydzień  „Skarby Jesieni

Zachęcam do współtworzenia kącików tematycznych.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

 • Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

 • Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;

 • Szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;

 • Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według kilku cech.

 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.

 • Budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;

 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;

 • Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania;

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;