Luty w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Drodzy rodzice,

02.02.24 odbędzie się balik karnawałowy.

09.02.24 odbędzie się Dzień Pizzy.

Od dnia 26.02.24 rozmawiać będziemy o teatrze, zachęcam do przynoszenia rzeczy związanych z tematem- mogą być to maski, stroje, kukiełki itp.

Dnia 01.03.24 odbędą się warsztaty z pracownią Wiatrak.

 

 

Dziękuję!

 

Tematy kompleksowe:

 1. Bale w karnawale.
 2. Bezpieczne ferie.
 3. Bajki, baśnie i bajeczki.
 4. Bawimy się w teatr.

 

Cele operacyjne:

 • Słucha utworów literatury dziecięcej,
 • uczestniczy w spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej wynikającej z treści poznanych utworów,
 • zna typowe tradycje regionu,
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe,
 • porównuje przedmioty,
 • dostrzega kształty,
 • rozpoznaje i nazywa tempo: wolno, szybko,
 • reaguje na zmiany dynamiki i tempa,
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas śpiewu,
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki ,
 • dostrzega podobieństwa i różnice,
 • wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych,
 • kulturalnie zachowuje się podczas przedstawień w przedszkolu,
 • tworzy kompozycje półprzestrzenne,
 • nazywa własne wytwory,
 • wymienia akcesoria związane z pracą strażaka, rozumie znaczenie pracy strażaka,
 • wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • opisuje rolę wybranych zawodów,
 • zna numer alarmowy 112,
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych,
 • utrzymuje równowagę podczas przejścia po torze,
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela,
 • opisuje rolę wybranych zawodów,
 • opisuje obrazki, osoby,
 • różnicuje i powtarza dźwięki,
 • nazywa podstawowe środki lokomocji,
 • dostrzega i rozróżnia rodzaj dźwięków z otoczenia,
 • przestrzega zakazu samowolnego oddalania się,
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach,
 • wie jak może zareagować kiedy potrzebuje pomocy ,
 • rozumie zasadę nie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodę,
 • zna numer alarmowy,
 • wie jak należy zachowywać się podczas uprawiania sportów zimowych,
 • nazywa podstawowe kolory,
 • układa proste historyjki obrazkowe,
 • stosuje technikę wydzierania,
 • dba o porządek w toku pracy i po jej zakończeniu,
 • wymienia akcesoria związane z pracą policjanta, rozumie znaczenie pracy policjanta,
 • wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • opisuje rolę wybranych zawodów,
 • zna numer alarmowy 112,
 • interesuje się obrazem lub inną formą ilustrującą słuchany tekst,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • korzysta z kącika książki zgodnie z zainteresowaniami,
 • ogląda prezentację multimedialną na temat „Dinozaury”, wypowiada się na temat prezentacji,
 • wykonuje ćwiczenia buzi i języka,
 • dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa wg podanego wzoru,
 • liczy wyodrębnione przedmioty,
 • wskazuje różnice między obrazkami,
 • stosuje słowa związane z teatrem,
 • łączy rekwizyty z ich bohaterami,
 • bierze udział w zabawach badawczych i wyciąga wnioski,
 • bawi się cieniem podczas zabaw ruchowo- naśladowczych,
 • składa obrazki w całość,
 • wypowiada się na temat wyglądu smoków,
 • recytuje rymowankę wspólnie z nauczycielem,
 • wie jak należy zachować się podczas wizyty w teatrze,
 • maluje sylwetę smoka według własnego pomysłu.