Listopad u Wesołków

 • 03.11.2023 r. Wesołki będą obchodzić „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”. W tym dniu zachęcam by dzieci przyniosły atrybuty związane z ich ulubioną bajką lub ulubioną bajeczkę.

 • Dnia 09.11.2023 r. odbędzie się apel z okazji „Dnia Niepodległości”, proszę o odświętny strój.

 • 14.11.2023 r. odbędą się warsztaty przyrodnicze „Las w słoiku”, koszt zajęć 22 zł (w przypadku nieobecności dziecka od kwoty do zwrotu odejmiemy koszt materiałów 6 zł – dzieci otrzymają gotowy las w słoiku do odebrania po powrocie).

 • Dnia 17.11.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „Przesilenie zimowe”.

 • 20.11.2023 r. będziemy obchodzić „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”.

 • Dnia 23.10.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

 • 23.11.2023 r. będziemy obchodzić „Dzień Pluszowego Misia”. Proszę by dzieci przyniosły w tym dniu ulubionego misia.

 • Dnia 24.11.2023 r. udamy się na wycieczkę do „Muzeum Ziemniaka”.

 • 29.11.2023 r. obchodzimy „Andrzejki”.

 

Tematy kompleksowe w listopadzie :

 • 1 tydzień „Nasza mała ojczyzna”,

 • 2 tydzień  „Mój dom – Polska”,

 • 3 tydzień  „Moje hobby”,

 • 4 tydzień  „Ulubione zajęcia”

 • Zachęcam do współtworzenia kącików tematycznych.                                                                                           

 • Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

 • Kształtowanie postawy i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego.

 • Wyjaśnienie znaczenia słów: prawa i obowiązki.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju.

 • Zapoznanie z wybranymi regionami Polski.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

 • Kształtowanie umiejętności określania wielkości i porównywania ich.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni.

 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów wg podanego wzoru,

 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp,