Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu w listopadzie- Bystrzaki.

Plan pracy – Bystrzaki:

Temat kompleksowy: Mój kraj realizowany od 01.11.2021 do 05.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • Rozróżnia miasto od wsi
 • Wie, że Plewiska to wieś
 • Poznaje stolicę Polski – Warszawę
 • Wykleja kontury Polski plasteliną
 • Zapamiętuje region, w którym mieszka: Wielkopolska
 • Wie co to jest Polska
 • odtwarza prosty rytm za pomocą dłoni
 • układa wg podanego wzoru
 • dostrzega powtarzające się elementy

Temat kompleksowy: Święto Niepodległości realizowany od 08.11.2021 do 10.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe
 • dzieli symbole narodowe na sylaby
 • rozpoznaje flagę Polski
 • Układa i omawia historyjkę obrazkową ,, Flaga Polski”
 • Nazywa swoją ojczyznę
 • układa wg podanego wzoru z wykorzystaniem wiatraka matematycznego
 • wycina koła
 • Tworzy kotyliony z krepy
 • śpiewa hymn Polski
 • prezentuje godną postawę podczas apelu
 • bierze udział w zabawie z elementami podskoku
 • ćwiczy równowagę

Temat kompleksowy : Pory roku realizowany od 15.11.2021 do 19.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • uważnie słucha wiersza ,, Pory roku” M. Bogdanowicz
 • Utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą
 • odpowiada na pytania nauczyciela
 • Opisuje obrazki
 • Wybiera odpowiedni obrazek do usłyszanej wypowiedzi
 • Dzieli na sylaby usłyszane zdania
 • Odnajduje kartoniki, które opisują dane sylaby
 • Układa historyjkę obrazkową
 • Segreguje przedmioty, rośliny, zjawiska atmosferyczne do odpowiedniej pory roku
 • Staje przy odpowiednim kolorze adekwatnym do pory roku podczas zajęć matematycznych z wykorzystaniem wiatraka matematycznego
 • Przelicza kropki na kostce i wykonuje kroki adekwatnie do uzyskanego wyniku
 • Rozpoznaje figury na wiatraku matematycznym ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • Wie jaką mamy porę roku
 • Odgaduje zagadki
 • przyporządkowuje usłyszany utwór klasyczny do danego zwierzęcia
 • wyodrębnia zwierzęta, które robią zapasy   na zimę
 • Podskakuje w rytm bębenka
 • Stoi na jednej nodze
 • Rzuca woreczkiem do celu

Temat kompleksowy: Listopadowa szaruga realizowany od 22.11.2021 do 30.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • Zna zawód meteorologa
 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne
 • wciela się w rolę prezentera pogodowego
 • omawia pogodę przedstawioną na ilustracji przez nauczyciela
 • naśladuje ruchem wiatr, padający deszcz
 • ukazuje deszcz w pracy plastycznej
 • zna swoje prawa
 • układa historyjkę obrazkową
 • śpiewa piosenkę ,, Dzieci swoje prawa mają”
 • aktywnie bierze udział podczas zajęć
 • Uważnie słucha historii o Misiu
 • opowiada o swojej ulubionej maskotce
 • wie jak zachować się podczas seansu
 • omawia co było w bajce
 • uważnie słucha wiersza ,, Wieczór andrzejkowy”
 • uczestniczy w zabawach