Grudzień w naszej grupie |BYSTRZAKI|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Grudzień Bystrzaki

 1. Idą święta.
 2. To już zima.
 3. Świąteczne zwyczaje

Drodzy rodzice,

06.12.23 świętujemy Mikołajki- mile widziane świąteczne stroje i nakrycia głowy.

08.12.23 odbędą się warsztaty z pracownią „Wiatrak”

12.12.23 pieczenie pierniczków.

19.12.23 odbędzie się przedstawienie świąteczne, a po nim wspólne warsztaty z rodzicami. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców o godz. 14.00 do sali Pasjonatów.

Podczas przedstawienia chłopcy zamienią się w pomocników Mikołaja (elfy, renifery, skrzaty), a dziewczynki w śnieżynki.

Bardzo proszę o przygotowanie strojów tego dnia– dla chłopców mogą być to zielone, czerwone, niebieskie spodnie, zielona, czerwona, granatowa lub świąteczna bluzka- sweterek, a na głowę czapeczka świąteczna skrzata, mikołajkowa, lub rogi renifera. Mam kilka Mikołajkowych czapeczek gdyby ktoś miał kłopot ze znalezieniem.  Dla dziewczynek białe, złote, srebrne leginsy, spodnie lub spódniczka i bluzeczka, sukienka.

Bardzo proszę o przyniesienie jednego słoika 0.5l dla każdego dziecka do 15.12.23- będzie on potrzebny na warsztaty.

20.12.23 odbędzie się Wigilia przedszkolna- proszę o odświętne ubranie dzieci.

Dnia 27, 28, 29 grudnia przedszkole pełni dyżur- grupy będą łączone. Bardzo proszę o informację czy dziecko będzie obecne w tych dniach w przedszkolu.  Informację proszę zgłaszać do nauczyciela grupy.

Dziękuję!

 

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dziecięcej,
 • skupia uwagę na mówiącej do niego osobie,
 • wykonuje ćwiczenia narządów mowy,
 • poprawnie dobiera obrazek do usłyszanego wyrazu,
 • uczestniczy w zabawach celowania i podskoku,
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela,
 • koryguje postawę ciała podczas siedzenia,
 • podnosi piłkę,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,
 • uczestniczy w zbiorowym śpiewie,
 • dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 • w skupieniu słucha muzyki,
 • dostrzega krzywdę innych,
 • wyszukuje wśród obrazków abstrakcyjnych taki jak ten pokazywany przez nauczyciela,
 • tworzy elementy sztuki ludowej: choinka,
 • porusza się w przestrzeni według określonych wskazówek,
 • liczy wyodrębnione przedmioty z zastosowaniem liczebników w zakresie dostępnym dla siebie zakresie,
 • operuje głosem śpiewając piosenkę cicho lub głośno,
 • naśladuje ruchy nauczyciela podczas zabawy z rymowanką,
 • wyszukuje takie same obrazki,
 • składa obrazek z części,
 • nazywa tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach,
 • wykonuje pracę przestrzenną i ozdabia ją według własnego pomysłu,
 • rozpoznaje zapachy,
 • pracuje w parach,
 • uczestniczy w zabawach bieżnych,
 • opisuje rolę zawodu kucharza,
 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania,
 • nazywa podstawowe kolory,
 • wskazuje obrazek, o którym mówi nauczyciel,
 • wymienia oznaki zimy,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • łączy koła w tym samym kolorze,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • dostrzega charakterystyczne oznaki zimy,
 • wie, jak należy się zachowywać podczas zabawy na śniegu,
 • wie jak należy ubierać się stosownie do pogody,
 • układa prostą historyjkę obrazkową,
 • zapamiętuje wygląd przedmiotu,
 • skupia uwagę na rzeczach,
 • opisuje typowe tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
 • uczestniczy w teatrze paluszkowym,
 • kulturalnie zachowuje się podczas przedstawień teatralnych w przedszkolu,
 • uczestniczy w teatrze z odgrywaniem ról,
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem: inscenizowanych,
 • interpretuje ruchem opowieści ruchowe przy muzyce,
 • określa i porównuje wielkości: duży, mały, większy, mniejszy,
 • porównuje przedmioty: takie same, inne,
 • rozwiązuje zagadki słuchowe;
 • słucha kolęd i pastorałek;
 • śpiewa kolędy im pastorałki;