Ogłoszenia na kwiecień – Bystrzaki.

Kwiecień w Bystrzakach:

 • 05.04 nasza grupa będzie sadzić cebulki kwiatów. Bardzo proszę o przyniesienie po jednej cebulce kwiatowej na jutro. 
 • 13.04 odbędzie się Śniadanie Wielkanocne Bystrzaków. Bardzo proszę o galowy ubiór dzieci. 
 • 22.04 odbędą się warsztaty. Bardzo proszę o ubranie dzieci w rzeczy, których Państwu nie będzie szkoda wyrzucić, ponieważ dzieci będą malować torby ekologiczne farbami, których nie da się sprać. 
 • 26.04 odbędzie się wycieczka na Dziewiczą Górę w miejscowości Łopuchówko. Bardzo proszę o wpłatę 35 zł do 11.04 ( poniedziałku).
 • Dodatkowo bardzo proszę o wpłatę 10 zł na koncert, który odbędzie się 29.04 oraz 20 zł na wyprawkę . Łącznie  proszę o wpłatę 65 zł u Pani Dagmary.
 • Zwracam się z uprzejmą prośbą o zdeklarowanie u Pani Dagmary pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru w dniach: 14,15,19.04 ( okres przed oraz po świętach). 

 

Ogłoszenia dotyczące wycieczki, warsztatów oraz piłki nożnej- Bystrzaki.

Drodzy rodzice,
8 marca obchodzić będziemy Dzień Kobiet.
15 marca (we wtorek) w naszym przedszkolu odbędą się warsztaty edukacyjne – zajęcia związane ze studium nagrań i zabawą dźwiękami polegającymi np. na zarejestrowaniu głosu dziecka i zamianie na głos bajkowej wiewiórki itp. W trakcie zajęć dzieci poznają podstawowe urządzenia wykorzystywane w studio, dowiedzą się jak powstaje zjawisko echa. Koszt warsztatów to 12 zł .
Dodatkowo bardzo proszę o wpłatę 40 zł na wycieczkę zamiast 43 zł, ponieważ udało się zorganizować tańszy autokar. ( Osoby, które wpłaciły 43 zł otrzymają zwrot 3 zł ) .
18 marca ( w piątek ) jak co miesiąc odbędzie się koncert . Bardzo proszę o wpłatę 10 zł .
Łącznie proszę o wpłatę 62 zł u Pani Dagmary.
Dzisiaj otrzymają Państwo klauzule informacyjną odnośnie sesji zdjęciowej, która odbędzie się 10 marca w przedszkolu. Wybór zdjęć oraz płatności  dokonają Państwo sami po sesji zdjęciowej na stronie internetowej. Szczegóły podam Państwu po sesji.
Bardzo proszę o przygotowanie dla chłopców, którzy uczęszczają na piłkę nożną na każdy piątek odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody ( sportowe buty na zmianę, polar, długie spodnie dresowe , ponieważ przy odpowiedniej pogodzie treningi odbywają się na dworze). 

Ogłoszenia na luty- Bystrzaki.

Ogłoszenia na luty- Bystrzaki

 • 9.02 obchodzić będziemy Dzień Pizzy.
 • 14.02 w obchodzić będziemy Walentynki. Bardzo proszę by tego dnia dzieci były ubrane na czerwono lub różowo.
 • 17.02 odbędzie się Bal Karnawałowy– bardzo proszę by tego dnia dzieci miały podpisane imieniem i nazwiskiem swoje stroje karnawałowe.
 • Przypominam o przyniesieniu do przedszkola dwóch opakowań chusteczek do nosa oraz chusteczek nawilżonych. 

 

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu w lutym- Bystrzaki.

Plan pracy – Bystrzaki:

 

Temat  kompleksowy: Święto babci i dziadka realizowany od 1.02.2022 do 4.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Opisuje najbliższe osoby
 • Wspomina najlepsze chwile spędzone z babcią i dziadkiem
 • Uważnie słucha
 • Zgłasza gotowość do wypowiedzi ( podnosi rękę w górę)
 • Odpowiada na pytania nauczyciela
 • Układa historię obrazkową
 • Układa puzzle kilkuelementowe
 • Tworzy kwiaty przestrzenne
 • Wyszukuje podobieństwa oraz różnice
 • Wykonuje portret babci, dziadka
 • Śpiewa piosenkę
 • Pokazuje gestem, mimiką elementy utworu
 • Tworzy choreografię
 • Tańczy w parach, w kole
 • Recytuje wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Aktywnie bierze udział w przedstawieniu

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą realizowany od 7.02.2022 do 11.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Poznaje warunki panujące w lesie zimą
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w lesie
 • Dzieli przedmioty na sylaby
 • Wie jak wygląda paśnik i czym dokarmiamy zwierzęta
 • Wie jak wygląda karmnik i czym dokarmiamy ptaki
 • Dopasowuje pożywienie do ptaka lub zwierzęcia
 • Rozpoznaje ślady zwierząt
 • Aktywnie bierze udział w doświadczeniach
 • Rozwiązuje zagadki
 • Naśladuje ruchem zachowanie zwierząt
 • Przestrzega reguł w zabawach ruchowych
 • Tworzy ptaki
 • określa kierunki względem kartki ( góra, dół, nad, pod, obok, za, w )
 • określa położenie ptaka
 • Przelicza ptaki
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Dba o porządek w toku zajęć
 • Piecze pizzę
 • Dba o bezpieczeństwo w toku pracy
 • Zna zawód kucharza
 • Wie jak posługiwać się sztućcami
 • Opisuje kolor, smak, zapach warzyw
 • Dobiera składniki do pizzy

 

Temat kompleksowy: Czas na bal realizowany od 14.02.2022 do 18.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Wie co to jest karnawał
 • Nazywa i rozróżnia rekwizyty karnawałowe
 • Aktywnie bierze udział w zabawach karnawałowych
 • Tworzy stroje karnawałowe z wykorzystaniem różnych materiałów, przedmiotów, faktur
 • Bezpiecznie posługuje się nożyczkami
 • Współpracuje w parze
 • Cierpliwie czeka na swoją kolej
 • Wykonuje choreografię do utworu
 • Rytmicznie klaszcze w dłonie, podaje balon do kolegi/ koleżanki
 • Zapamiętuje szczegóły ukazane na ilustracjach
 • Odgaduje na obrazku przedmioty zaczynające się daną sylabą, którą powie nauczyciel
 • Dzieli swoje imię na sylaby na dany sygnał – przerwę w muzyce
 • Wypowiada się całymi zdaniami
 • Ozdabia maski wg własnego pomysłu
 • Przeskakuje obunóż przez woreczki
 • Odtwarza rytm z balonów i go kontynuuje
 • Wyklaskuje dany rytm na balonie, piłce, klocku
 • Liczy według własnych możliwości
 • Pokazuje ilość przedmiotów na zbiorach zastępczych: palcach, klockach
 • Szacuje, gdzie jest więcej przedmiotów
 • Rozdziela przedmioty po równo
 • Aktywnie bierze udział podczas Walentynek

Temat kompleksowy: W krainie baśni, bajek i legend realizowany od 21.02.2022 do 25.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Wie z jakiej bajki, baśni pochodzi dany przedmiot
 • Zna zasady korzystania z książek
 • Potrafi skojarzyć cechy charakteru z daną postacią z bajki
 • Kojarzy fragmenty bajek z tytułem
 • Tworzy smoka
 • Dekoruje według własnego pomysłu
 • Układa wydarzenia wg czasu ( co się wydarzyło wczoraj, dzisiaj, co się może wydarzyć jutro)
 • Odtwarza prosty rytm za pomocą dłoni i instrumentów
 • Określa prawdziwość zdania
 • Tworzy swój własny teatrzyk
 • Poznaje zawód bibliotekarza, sprzedawcy książek w księgarni

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu w listopadzie- Bystrzaki.

Plan pracy – Bystrzaki:

Temat kompleksowy: Mój kraj realizowany od 01.11.2021 do 05.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • Rozróżnia miasto od wsi
 • Wie, że Plewiska to wieś
 • Poznaje stolicę Polski – Warszawę
 • Wykleja kontury Polski plasteliną
 • Zapamiętuje region, w którym mieszka: Wielkopolska
 • Wie co to jest Polska
 • odtwarza prosty rytm za pomocą dłoni
 • układa wg podanego wzoru
 • dostrzega powtarzające się elementy

Temat kompleksowy: Święto Niepodległości realizowany od 08.11.2021 do 10.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe
 • dzieli symbole narodowe na sylaby
 • rozpoznaje flagę Polski
 • Układa i omawia historyjkę obrazkową ,, Flaga Polski”
 • Nazywa swoją ojczyznę
 • układa wg podanego wzoru z wykorzystaniem wiatraka matematycznego
 • wycina koła
 • Tworzy kotyliony z krepy
 • śpiewa hymn Polski
 • prezentuje godną postawę podczas apelu
 • bierze udział w zabawie z elementami podskoku
 • ćwiczy równowagę

Temat kompleksowy : Pory roku realizowany od 15.11.2021 do 19.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • uważnie słucha wiersza ,, Pory roku” M. Bogdanowicz
 • Utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą
 • odpowiada na pytania nauczyciela
 • Opisuje obrazki
 • Wybiera odpowiedni obrazek do usłyszanej wypowiedzi
 • Dzieli na sylaby usłyszane zdania
 • Odnajduje kartoniki, które opisują dane sylaby
 • Układa historyjkę obrazkową
 • Segreguje przedmioty, rośliny, zjawiska atmosferyczne do odpowiedniej pory roku
 • Staje przy odpowiednim kolorze adekwatnym do pory roku podczas zajęć matematycznych z wykorzystaniem wiatraka matematycznego
 • Przelicza kropki na kostce i wykonuje kroki adekwatnie do uzyskanego wyniku
 • Rozpoznaje figury na wiatraku matematycznym ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • Wie jaką mamy porę roku
 • Odgaduje zagadki
 • przyporządkowuje usłyszany utwór klasyczny do danego zwierzęcia
 • wyodrębnia zwierzęta, które robią zapasy   na zimę
 • Podskakuje w rytm bębenka
 • Stoi na jednej nodze
 • Rzuca woreczkiem do celu

Temat kompleksowy: Listopadowa szaruga realizowany od 22.11.2021 do 30.11.2021:

Kompetencje dziecka:

 • Zna zawód meteorologa
 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne
 • wciela się w rolę prezentera pogodowego
 • omawia pogodę przedstawioną na ilustracji przez nauczyciela
 • naśladuje ruchem wiatr, padający deszcz
 • ukazuje deszcz w pracy plastycznej
 • zna swoje prawa
 • układa historyjkę obrazkową
 • śpiewa piosenkę ,, Dzieci swoje prawa mają”
 • aktywnie bierze udział podczas zajęć
 • Uważnie słucha historii o Misiu
 • opowiada o swojej ulubionej maskotce
 • wie jak zachować się podczas seansu
 • omawia co było w bajce
 • uważnie słucha wiersza ,, Wieczór andrzejkowy”
 • uczestniczy w zabawach