Październik u Wesołków

 • Dnia 11.10.2023 r. będziemy świętować „Dzień Dziewczynek”.

 • Dnia 13 .10.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „Fredro dla dzieci”.

 • Dnia 18.10.2023 r. w przedszkolu gościmy iluzjonistę. Tego dnia obchodzimy również „Dzień Listonosza”.

 • Dnia 20.10.2023 r. wŚwiatowy Dzień Warzyw i Owoców zrobimy zdrową przekąskę. Proszę by każde dziecko przyniosło po dwa owoce.

 • Dnia 20.10.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”.

Tematy kompleksowe we wrześniu:

 • 1 tydzień „Idzie jesień przez świat„,

 • 2 tydzień  „Koszyk Pani Jesieni”,

 • 3 tydzień  „Jesienna przyroda”,

 • 4 tydzień  „Skarby Jesieni

Zachęcam do współtworzenia kącików tematycznych.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

 • Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

 • Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;

 • Szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;

 • Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według kilku cech.

 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.

 • Budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy;

 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;

 • Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania;

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjne rozpoczynające nowy rok szkolny, które odbedzie się

dnia 22 września (piątek) od godziny 17.00 do 19.00.

Tematem przewodnim będzie nasz rodzimy ZIEMNIAK.

Proponujemy Państwu zabawy tematyczne sportowe, plastyczne.

Przewidujemy  kącik z poczęstunkiem,  prosimy życzliwych rodziców o pomoc w jego zorganizowaniu (przekąski dla dzieci, ciasto do kawy dla rodziców itp.).

W czasie zajęć integracyjnych dzieci pozostają pod opieką rodziców.

Do zobaczenia 🙂

Wrzesień u Wesołków

 • Dnia 06.09. 23 r. zapraszam na zebranie organizacyjne,

 • Dnia 15.09.2023 r. obchodzimy „Dzień Kropki”. Zachęcam by dzieci w tym dniu ubrały stroje z motywem kropki lub miały przyklejone kropki do swoich ubrań.

 • Dnia 20.09.2023 r. w „Dzień Przedszkolaka” zachęcam by dzieci ubrały się kolorowo.

 • Dnia 22 .09.2023 r. odbędzie się przedstawienie Teatru Kulturka pod tytułem „Rower Kazika”.

 • Dnia 29.09.2023 r. odbędą się Warsztaty z pracownią „Wiatrak”. Tego dnia będziemy również świętować „Dzień Chłopca”.

 • Proszę by w ostatnim tygodniu września dzieci przyniosły do przedszkola „Dary jesieni”.

Tematy kompleksowe we wrześniu:

 • 1 tydzień „ W przedszkolu„,

 • 2 tydzień  „Nasze przedszkole”,

 • 3 tydzień  „Jestem bezpieczny”,

 • 4 tydzień  „Pomocna dłoń„.

Zachęcam do współtworzenia kącików tematycznych.

Odwołane zajęcia z piłki

Szanowni rodzice z przyczyn od nas niezależnych (zamknięcie szkoły) informujemy, że zajecia z piłki w dniu 23 i 30 czerwca są odwołane

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice proszę o dokonanie płatności za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego za miesiąc maj (zgodnie z umową powinno to nastąpić do 10 czerwca br.).

Informacja o wysokości kwot do zapłaty oraz o tym kto jeszcze tej opłaty nie zrobił jest dostępna u dyrektora oraz

wychowawców grup.