FESTYN RODZINNY ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ RODZICÓW

Zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 04.06. w godzinach 10:00 – 14:00 na polanie przy ognisku w Strzeszynku.
W ramach atrakcji czeka na nas m.in. ognisko, warsztaty dla dzieci, muzyka, bańki i dmuchańce.
Prosimy o zabranie ze sobą kiełbasek i prowiantu oraz dobrego humoru.
Serdecznie zapraszamy!
W przypadku załamania pogody Festyn zostanie odwołany.
Rada Rodziców

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w czerwcu:

 

Dzieci z całego świata” realizowany od 30.05 do 03.06

Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata. Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,

Wakacyjne podróże: małe i duże” realizowany od 06.06 do 10.06

Zapoznanie z popularnymi środkami transportu

Kolory lata” realizowany od 13.06 do 15.06

Utrwalenie nazw kolorów podstawowych,

Bezpieczni na wakacjach ” realizowany od 20.06 do 24.006

Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

– uważnie wysłucha opowiadania, wiersza i wypowie się o jego treści,
– osłuchuje się z pojęciami: Ameryka Północna, Indianin, Afryka, Afrykańczyk, Japonka, Grenlandia, Eskimos, Indie, Hinduska,
– dostrzega różnice w wyglądzie dzieci i je opisuje,

– bierze udział w zabawie ruchowej z śpiewem,

-opisuje wygląd dzieci z Afryki,

– maluje przy pomocy pędzla,

– słucha poleceń nauczyciela,

– wykorzystuje nieoczywiste przedmioty przy stemplowaniu,

– doskonali motorykę małą przy tworzeniu wałków z plasteliny,

– wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,

– orientuje się, do koga należy zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,

– zna numery alarmowe, w tym policji,

– aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem,

– poznaje cechy charakterystyczne munduru policyjnego i wie, jakich akcesoriów używają policjanci,

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wycieczek,

– poznaje bliskie otoczenie,

– bierze udział w aktywnościach ruchowych,

– integruje się z dziećmi z całego przedszkola,

– wymienia podstawowe środki transportu,

– dopasowuje środek transportu do nawierzchni po której się porusza,

– rozpoznaje odgłosy,

– naśladuje poruszanie się środków transportu,

– koloruje wybrany środek transportu,

-właściwie zareaguje ruchem na zmiany w muzyce,

-sprawnie zareaguje na polecenia słowne dotyczące ustawienia się: w kole, w rozsypce.,

– utrzymuje równowagę w czasie przechodzenia przez taśmę,

– posługuje się nożyczkami,

– stosuje się do zasad bezpieczeństwa,

– stempluje przy użyciu korka,

– samodzielnie dobiera kolory,

– rozpoznaje kolory

– naśladuje ruchy nauczyciela

– współpracuje w grupie

– akcentuje ruchem rytm,

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wycieczki w góry,

– reaguje na sygnały

– odgaduje zagadki słowne

– rysuje po śladzie,

– zna i rozróżnia kolory : żółty, niebieski, czerwony, zielony i inne,

– rozwiązuje zagadki o kolorach,

– wymienia kolory, o których mowa w piosence,

– reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,

– rozwija sprawności manualne (nawlekanie),

– zna kolory występujące w tęczy,

– maluje pędzelkiem swoją dłoń i odbija ją na dużej kartce papieru,

– czeka cierpliwie na swoją kolej,

– utrwala nazwy kolorów w języku angielskim,

– bierze udział w zabawie a chustą animacyjną,

– odnajduje poszczególne kolory w sali przedszkolnej,

– reaguje na zmianę tempa w muzyce,

– zna sposoby spędzania wolnego czasu w różnych miejscach
– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą
– wymienia numer alarmowy 112,
– wie, co zrobić gdyby się zgubi
– potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza,

– potrafi klasyfikować przedmioty wg ustalonego kryterium,
– rozróżnia kolory
– reaguje na umówiony sygnał podczas zabawy ruchowej

– maluje przy użyciu pędzla,

– odpowiednio dobiera kolory,

– dba o czystość w toku pracy i po jej zakończeniu,

– sprawnie posługuje się klejem,

– przykleja wycięte elementy,

– tworzy łódkę z wyciętych elementów

wypowiada się na temat treści utworu,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragmenty piosenki

– reaguje na sygnały muzyczne

– reaguje ruchem na zmianę dynamiki

– umie bawić się przy muzyce

– ilustruje ruchem słowa piosenki,

– przyporządkowuje przedmioty do miejsca i sposobu spędzania wakacji,

– nazywa miejsca, w jakich można spędzić (poza domem) wakacje,

– nazywa środki transportu pasażerskiego,

– tworzy zdania z podanym wyrazem

KIERMASZ RADY RODZICÓW

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zapraszamy na Kiermasz Rodziny organizowany w naszym przedszkolu w dniach 24-25 maja.

Będziecie mogli zakupić słodkości, wypieki, upominki dla mamy i taty oraz drobiazgi dla dzieci.

Całość dochodu przeznaczymy na festyn organizowany w czerwcu.

Zapraszamy!

Rada Rodziców

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w maju:

„Żywioły” realizowany od 04.05 do 6.05
Zapoznanie z siłą żywiołów.

„Zwierzęta egzotyczne” realizowany od 09.05 do 13.05
Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,

„Majowa łąka” realizowany od 16.05 do 20.05
Zapoznanie z owadami występującymi na łące.

„Nasi rodzice” realizowany od 23.05 do 27.05
Przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości .

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:
– uważnie ogląda, słucha i wykonuje polecenia,
– poznaje podstawowe właściwości powietrza,
– bierze udział w doświadczeniu, wykazuje ze powietrze jest wszędzie i że otacza wszystko dookoła,
-wykonuje drobne doświadczenia polegające m.in na dmuchaniu przez rurkę,
– wie czym jest pożar i czym można go ugasić
– wie, że ogień jest potrzebny
– zna atrybuty strażaka
– uważnie słucha zaproszonych gości,
– dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, pląsając lub tańcząc
– reaguje na umowny sygnał nauczyciela,
– wskazuje i nazywa poszczególne części ciała,
– skacze obunóż i na jednej nodze,
– zna wybrane zwierzęta egzotyczne (lew, tygrys, małpa, żyrafa, papuga, zebra, słoń),
– poszerza swoja wiedzę na temat życia dzikich zwierzą – poznaje różne ciekawostki,
– potrafi rozwiązać zagadkę, dopasować odpowiednią ilustrację,
-dba o bezpieczeństwo swoje i innych w czasie zabawy ruchowej,
– dopasowuje utwór muzyki poważnej do zwierzęcia,
– naśladuje wybrane zwierzęta
– zna nazwy wybranych zwierząt w języku angielskim,
– porusza się w rytmie piosenki,
– naśladuje ruchy nauczyciela,
-rysuje po śladzie kolorowym mazakiem
– bierze udział w zabawie sprawnościowej z wykorzystaniem kubeczka z woda
– utrwala pojęcia duży, mały
– segreguje przedmioty wg wielkości,
– układa szlaczki wg wzoru
– wykonuje ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki,
– dzieli na sylaby nazwy zwierząt
– tworzy węża wg własnego pomysłu,
– rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące łąki (motyl, pszczoła, kret, mrówka, biedronka),
– wie, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt,
– dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, pląsając lub tańcząc
– reaguje na umowny sygnał nauczyciela,
– wskazuje i nazywa poszczególne części ciała,
– poprawnie trzyma pędzel,
– maluje pionowe pasy,
– opuszkami palców maluje kwiaty,
– nakleja czerwone kolą i dorysowuje elementy biedronki,
– bierze udział w zabawie ruchowej z szarfami,
-wykazuje inwencję twórczą w tańcu i muzyce,
– gra na wybranych instrumentach,
– powtarza za nauczycielem usłyszany rytm muzyczny,
– rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie przemiany motyla
– odwzorowuje połowę motyla z podanego wzoru
– segreguje wg kolorów,
– układa rytmy,
– bierze udział w zabawie z chustą animacyjną
– wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
– próbuje rozsmarować miód
– degustuje miód
– wie, dlaczego pszczoły są ważne
– wykonuje poidło dla pszczół,
– znają treść i melodię piosenek;
-potrafią zilustrować treść piosenek ruchem;
-pamiętają kolejne etapy tańca;
-pokonują nieśmiałość przed publicznym wystąpieniem;
-potrafią kulturalnie zachować się podczas uroczystości oraz poczęstunku.,
– wymienia członków swojej rodziny,
– podaje imiona swoich rodziców i dziadków,
– naśladuje zwierzęta pojawiające się w piosence,
– próbuje określić kto jest wyższy a kto niższy
– wykonuje laurkę odbijają palec zamoczony w farbie
– ćwiczy spostrzegawczość w ustaleniu kogo brakuje

ZMIANY W PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OD 09.05.2022R.

Szanowni  Państwo!

W związku ze zmianą zasad epidemiologicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem zdrowia wydał nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora sanitarnego  z dnia
31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W nowych wytycznych znalazły się zalecenia dotyczące: organizacji opieki w przedszkolu, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu i dziecka.

W rekomendacjach podkreślono, że każda placówka posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

Osobą odpowiedzialną za organizację higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie przedszkola jest Dyrektor, który uwzględnia warunki w tym m. in. lokalowe, sanitarne i zasoby kadrowe.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie naszej placówki określa Procedura Bezpieczeństwa Zdrowotnego wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 08/2022
z dnia 5 maja 2022 r..

Zgodnie z nią wprowadzamy w naszym przedszkolu od dnia 9 maja br.  (poniedziałek) możliwość wchodzenia rodziców (1 rodzic – 1 dziecko/dzieci) na teren placówki w celu odprowadzenia i odebrania dziecka.

Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo uczęszczające
do przedszkola) do przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia) pod warunkiem:

  • dezynfekcji rąk
  • zachowania dystansu

 

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, u którego zauważy objawy infekcji lub choroby.

Prosimy, aby odprowadzanie i odbieranie odbywało się sprawnie, bez niepotrzebnego przedłużania pobytu na terenie przedszkola.

Możliwość wchodzenia rodziców do budynku przedszkola nie może dezorganizować życia  przedszkolnego i nie może być okazją do nadmiernego absorbowania uwagi nauczyciela, który
w tym czasie opiekuje się grupą.

W celu bezpośredniej rozmowy z wychowawcą na temat postępów dziecka czy też pojawiających się problemów należy umawiać się w wyznaczonych godzinach dyżuru.

Prosimy o zapoznanie się  i stosowanie do wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa Zdrowotnego

Agnieszka Majchrzak  Dyrektor Publicznego Przedszkola Niebieski Balonik