ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ WE WRZEŚNIU UCZĘSZCZANIE DO PRZEDSZKOLA

Zapraszam rodziców dzieci, które po rekrutacji zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2021-2022

Zebranie odbędzie sie dnia 9 czerwca o godzinie 17.00 w ogrodzie przedszkolnym.

Na zebraniu rozdane zostaną umowy oraz omówione sprawy organizacyjne.