ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam rodziców z każdej z grup, którzy zgodzili się reprezentować pozostałych rodziców i uczestniczyć w pracach

Rady Rodziców naszego przedszkola na

spotkanie dnia 28 lutego o godzinie 16.00


Agnieszka Majchrzak
Dyrektor Przedszkola
Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik w Plewiskach
ul. Pasterska 36, 62-064 Plewiska