ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo!

Decyzją Organu prowadzącego, po otrzymaniu decyzji Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu  od dnia 30 października do 6 listopada br. przedszkole będzie zamknięte.

Jest to związane z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 u naszego pracownika, który sprawował bezpośrednią opiekę nad dziećmi.

Dzieci, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem będą poddane kwarantannie do 7 listopada br. Nauczyciele poinformują rodziców, których dzieci to dotyczy mailowo. Przesłane zostanie także Państwu pismo potwierdzające zamknięcie przedszkola w w/w okresie. Przedszkole przechodzi w tryb pracy zdalnej, czyli otrzymają Państwo także propozycje zajęć dla dzieci.

Rodzice nie będą na kwarantannie, ale będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego przewidzianego w

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1489).

Do Przedszkola wracamy 9 listopada br. 

Życzę Państwu zdrowia, dużo cierpliwości i pozytywnego myślenia pomimo zaistniałej sytuacji.

Agnieszka Majchrzak