ZAMKNIĘCIE ODDZIAŁU ENTUZJASTÓW

Szanowni rodzice

Z uwagi na zachorowanie na Covid-19 dziecka uczęszczającego do oddziału Entuzjastów, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zostają zawieszone zajęcia w w/w oddziale do dnia 15 lutego włącznie.