ZAKAZ PALENIA NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo!

Obszar przed drzwiami budynku należy do terenu przedszkola, na którym zgodnie z art. 5 pkt 1 ust 2 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. poz.2181 i z 2020r. poz.1337) obowiązuje

ZAKAZ PALENIA

 

Przypominam jednocześnie, że od 26 listopada 2020 r.  obowiązuje ustawa w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-191 zgodnie z którą istnieje nakaz zasłaniania ust i nosa, a palenie papierosów czy też spożywanie posiłków to uniemożliwia.

(Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych – tu osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł.)