Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w wrześniu.

Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w wrześniu:

 

Witajcie w przedszkolurealizowany od .1.09 do 09.09

Utrwalanie zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej .

 

„Moja Droga do przedszkola realizowany od 12.09 do 16.09

Zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po drodze.

 

Nadchodzi jesieńrealizowany od 19.09 do 23.09

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

 

Jesień w sadzierealizowany od 26.09 do 30.09

Utrwalanie wiadomości dotyczących owoców z naszych sadów.

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

– zna nazwę przedszkola do którego uczęszcza,

– wypowiada się na temat przedszkola,

– zna zasady bezpieczeństwa związane z korzystaniem z nożyczek,

– posługuje się klejem,

– tnie papier przy pomocy nożyczek,

– przykleja ścinki papieru do sylwety balonika,

– porusza się po sali bez potrącania kolegów,

– właściwie zareaguje ruchem na zmiany w muzyce,

– sprawnie zareaguje na polecenia słowne dotyczące ustawienia się: w kole, w rozsypce.,

– utrzymuje równowagę w czasie przechodzenia przez taśmę,

– orientuje się schemacie swojego ciała,

– kształci orientacje w przestrzeni (do przodu, do tyłu, w bok, za, przed..)

– wie jak wygląda liczba 1 i odnajduje ją rozsypce innych cyfr,

– używa liczebników porządkowych,

– wie, że należy dzielić się z innymi,
– używa zwrotów grzecznościowych,
– określa, które zachowania przedstawione na obrazkach są właściwe, a które nie,
– potrafi przewidzieć jaka jest przyczyna i skutek niewłaściwego zachowania,
– wie na czym polega Kodeks Przedszkolaka, do czego służy i przestrzega go,

– rozwiązuje zagadki słuchowe,

– wie jak wygląda przejście dla pieszych i potrafi je nazwać,

– rozpoznaje znak przejście dla pieszych wśród innych znaków,

– wycina paski papieru,

– nakleja paski tworząc przejście dla pieszych,

– dokleja elementy zebry,

– słucha opowiadania,

– łączy pocięte kropki w pary,

– odpowiada na pytania dotyczące utworu,

– porusza się po sensorycznych kropkach,

– posługuje się pipetą,

– miesza kolory,

– tworzy obraz z płatków kosmetycznych,

– potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanego tekstu,

– wie co to jest sygnalizator świetlny i do czego służy,

– zna znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,

– zna nr telefonu na policję, straż pożarną, karetkę pogotowia,

– wypowiada się prostymi zdaniami,

– wykonuje ćwiczenia z elementem czworakowania,

– staje na jednej nodze,

– porusza się bez potrącania innych,

– reagują ruchem na zmianę tempa w muzyce,

– odszukuje poukrywane w sali koperty,

– pokonuje tor przeszkód,

– naśladuje ruchy nauczyciela,

– rytmizuje tekst,

– gra na instrumencie,

– bierze udział w zabawach integracyjnych,

– stara się znaleźć/szukają osobę z liściem do pary,

– podejmuje próby liczenia w zakresie 1-2,

– próbuje posegregować liście wg koloru,

– uważnie słucha, skupiają uwagę i przestrzegają zasad,

– odnajduje swoją parę w czasie zabawy,

– porusza się w parze,

– wie, jaka jest aktualnie pora roku,

– wypowiada się na temat zmian zachodzącymi w przyrodzie jesienią.

– bierze udział w zabawie ruchowej z chustą,

– śpiewa piosenkę o jesieni,

– nakleja materiał przewodniczy na talerzyk tworząc mandale,

– dzieli owoce na te, które można zerwać w sadzie i na owoce egzotyczne,

– wie co to jest witraż,

– tańczy w parze piosenkę o jesieni,

– tnie nożyczkami bibułę,

– przykleja wycięte elementy do szablonu,

– dopasowuje symbol do owocu,

– rozpoznaje owoce za pomocą smaku

– utrzymuje higienę przed i w czasie pracy,

– nadziewa owoce zgodnie z ustalonym na obrazku rytmem,

– odgaduje krótkie zagadki o owocach (jabłko, gruszka, śliwka),

– rozpoznaje owoce na ilustracjach,

– nazywa i określa ich kolor,

– dopasowuje owoc do drzewa i je nazywa,

– bierze udział w zabawie kołowej ze śpiewem,

– rozpoznaje owoc po pierwszej sylabie.