Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w listopadzie.

Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w listopadzie:

„Dbamy o zdrowie” realizowany od 31.10 do 4.11
Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

„Moja Ojczyzna” realizowany od 7.11 do 10.11
Zapoznanie z symbolami narodowymi.

„A deszcz pada i pada” realizowany od 14.11 do 18.11
Kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.

„Urządzenia elektryczne” realizowany od 21.11 do 25.11
Poznawanie działania i sposobów wykorzystania urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym.

„Nadchodzi Zima” realizowany od 28.11 do 2.12
Zapoznanie z oznakami nadchodzącej pory roku.

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:
uczestniczy w formach ustawienia: rozsypka, koło
– osiąga sprawność (w miarę możliwości): chód, podskok obunóż
– uzasadnia znaczenie ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
– utrzymuje równowagę podczas ćwiczeń
– ćwiczy mięśnie grzbietu
– ćwiczy stopy,
– określa i porównuje wielkości,
– używa słów mały- duży,
– odmierza za pomocą stopy,
– utrwala schemat własnego ciała
– uświadomienie funkcji, jaką pełnią zęby w organizmie człowieka.
– wie, że stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na urodę i zdrowie całego organizmu.
– wymienia co wpływa na zdrowie zębów, ustnej.
– kształtuje umiejętności niezbędne do skutecznego dbania o zęby,
– potrafi wskazać żywność zdrową i niezdrową;
– rozwijanie zmysłów smaku, węchu, dotyku, wzroku podczas rozpoznawania produktów spożywczych i przygotowywania dania,
– stosuje się do zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań,
– słucha wiersza dotyczącego symboli narodowych
– rozpoznaje flagę polski wśród innych flag,
– planuje rozmieszczenie kolorów na kartce,
– stempluje przy użyciu korka,
– reaguje na sygnały,
– bierze udział w zabawie z elementem celowania,
– naśladuje poruszanie się zwierzęta, którego nazwę domu usłyszy np. dziupla- podskoki,
– dostrzega powtarzające się elementy,
– rytmicznie układa elementy wg podanego wzoru,
– reaguje na sygnały,
– porusza się po sali bez potrącania,
– zgłasza się do odpowiedzi,
– określa późnojesienną pogodę posługując się symbolami,
– dzieli się własnymi obserwacjami pogody,
– uczestniczy w zabawie ruchowej,
– bierze udział w zabawie słuchowej, bębni w kartkę naśladując deszcz, ulewę, burze,
– wypowiada się na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
– naśladuje ruchy nauczyciela i śpiewa piosenkę,
– rozplanowuje prace plastyczną na kartce papieru,
– przykleja elementy,
– koloruje ubrania,
– odtwarza rytm w ruchach i gestach,
– reaguje na sygnały dźwiękowe,
– przelicza w zakresie 5,
– odnajduje akcent w muzyce,
– zna podstawowe wiadomości o życiu niedźwiedzi;
– rozpoznaje niedźwiedzia brunatnego i polarnego
– wie, o konieczności poszanowania zabawek;
– potrafi zgodnie i bezpiecznie bawić się,
– samodzielnie projektuje wygląd rękawiczek,
– rozumie, że zimą należy dbać o ciepły ubiór,
– maluje kartkę papieru farbą,
– moczy kartkę, i przyklej bibułę,
– wycina rękawiczki,
– liczy wyodrębnione przedmioty z zastosowaniem liczebników w zakresie dostępnym dziecku,
– dostrzega rolę ostatniego liczebnika oznaczającego liczbę przedmiotów,
– przelicza usłyszane dźwięki,
– rozpoznaje i nazywa pory roku,
– określa cechy i zjawiska atmosferyczne zimowej pogody,
– wypowiada się na określony temat,
– przelicza w zakresie 6,
– ilustruje ruchem zabawy zimowe,
– prawidłowo porusza się w rytm muzyki,