REKRUTACJA – OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

Szanowni Państwo, rodzice kandydatów do przedszkola

W związku  rozpoczęciem rekrutacji i składanymi już dokumentami, zauważyliśmy pewien problem jaki macie Państwo z oświadczeniem, które należy złożyć, aby potwierdzić spełnianie kryteriów do przyznania dodatkowych punktów.

Prosimy, aby oświadczenie, tak jak i pozostałe dokumenty, było podpisane przez obydwoje rodziców.