RADA RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców składka na I semestr wynosi 50 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców

Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik w Plewiskach.

Nr konta 26 1870 1045 2078 1072 1685 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz grupa

Zebrane środki w całości będą przeznaczone na zakup prezentów z okazji Dnia Chłopca, Mikołajek,
Świąt Bożego Narodzenia i innych okazji.

Termin wpłat: do 15.10.2022 r.