Przewidywane osiągnięcia dzieci na miesiąc marzec – Entuzjaści

Temat kompleksowy: Muzyka jest wszędzie

Dziecko:

 • uczestniczy w porannych ćwiczeniach orientacyjno – porządkowych, rozwijających reakcję na sygnał, z elementami równowagi, podskoku, rzutu i chwytu
 • bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana
 • porozumiewa się umiarkowanym głosem, stosuje zwroty grzecznościowe
 • uczestniczy we wspólnych zabawach, grach, i pracach
 • porusza się rytmicznie do muzyki
 • Porusza się rytmicznie przy muzyce
 •  Określa pierwszą głoskę w słowie zegar i w nazwach rysunków.
 • Rysuje po śladach rysunków.
 • Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz zegar, zaznacza go.
 • Podaje skojarzenia do słowa muzyka.
 • Wypowiada się na temat opowiadania..
 • Wykonuje batutę, śpiewa zgodnie ze wskazaniem batuty w ręce N.
 • Aktywnie słucha muzyki poważnej.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne.
 • Określa głoski pierwszą i ostatnią w prostych słowach.
 • Rozpoznaje i nazywa urządzenia służące do odtwarzania muzyki, stosowane dawniej i obecnie.
 • Ilustruje wysłuchany fragment muzyki poważnej.
 • Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi.
 • Rozpoznaje i nazywa 9.
 • Wymienia dźwięki gamy C-dur.
 • Wyraża nastrój muzyki Fryderyka Chopina za pomocą ekspresji plastycznej.
 • podaje nazwę aktualnego miesiąca – marzec.

Temat kompleksowy: W świecie teatru: 

Dziecko:

 • Uczestniczy w ćwiczeniach porannych:  orientacyjno
 • porządkowych, dużych grup mięśniowych,, bieżnych, z elementami  równowagi, czworakowania.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana.
 • Bezpiecznie bawi się na przyrządach z ogrodu przedszkolnego.
 • Skacze na jednej nodze.
 • Nazywa emocje na twarzach dzieci przedstawionych na zdjęciach. Mówi zdanie: Nadchodzi wiosna z tymi emocjami.
 • Obdarza uwagą inne dzieci,
 • Właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych, rozwiązuje problemy wspólnie z kolegami.
 •  Kulturalnie zachowuje się w teatrze.
 • Wie, że powinno unikać kontaktów z obcymi osobami.
 • Określa pierwszą głoskę w słowie ule i w nazwach rysunków
 • Rysuje po śladach rysunków.
 • Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz ule, zaznacza go.
 • Stosuje słowa: scena, kurtyna, aktor.
 •  Wie, co to jest teatr, do czego służy i kto w nim pracuje.
 • Wykonuje kukiełki do kącika teatralnego.
 • Wskazuje prawą stronę i lewą stronę – swoje i kolegi.
 • Porusza się rytmicznie przy piosence.
 • Wykonuje wspólnie z innymi afisz teatralny.
 • Prezentuje wybrane utwory literackie.

Temat kompleksowy: Wiosna, wiosna

Dziecko:

 • Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych,  z elementami, równowagi, podskoku, kształtujących postawę ciała.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z gazetami.
 • Stoi  na jednej nodze, utrzymując równowagę przez kilka  minut.
 • Określa, jakie emocje wzbudzają w nim oglądane obrazki/zdjęcia.
 • Wyraża własne stany emocjonalne w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Mówi przysłowie: W marcu jak w garncu ze śmiechem, a potem ze smutkiem.
 • Dba o wyposażenie sali, uczestniczy w jej dekorowani
 • Szanuje własność prywatną innych.
 • Wspólnie z innymi żegna zimę i wita wiosnę
 • Wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny.
 • Określa pierwszą głoskę w słowie cebula i w nazwach rysunków.
 • Rysuje po śladach rysunków.
 • Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz cebula, zaznacza go
 • Wyjaśnia przysłowie: W marcu jak w garncu
 • Tworzy porównania do nazw elementów pogody
 • Wymienia elementy pogody występujące w marcu.
 • Maluje na temat wiosny.
 • Wie, jak powstają deszczowe chmury
 • Reaguje odpowiednim ruchem na podane hasła i sygnały.
 • Rozpoznaje i nazywa liczbę 10.
 • Wymienia etapy rozwoju tulipana.
 • Wykonuje z papieru zieloną żabkę.
 • Wymienia czynności wykonywane przez ptaki wiosną.
 •  Recytuje wiersz Marii Witewskiej Pracowita wiosna

Temat kompleksowy: Wkrótce Wielkanoc

Dziecko:

 • Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, nóg, bieżnych,  z elementem czworakowania.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z gazetami.
 • Bawi się na świeżym powietrzu.
 • Pokazuje ruchem, gestem, miną, jak się cieszy, że będą święta, i jak się smuci, że trwają tak krótko.
 •  Odczuwa swoją przynależność do rodziny
 • Określa pierwszą głoskę w słowie łopata i w nazwach rysunków.
 • Rysuje po śladach rysunków.
 • Odszukuje wśród podanych wyrazów wyraz łopata, zaznacza go.
 • Wykonuje pisanki według własnego pomysłu.
 • Ilustruje piosenkę ruchem.
 • Układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń, opowiada tę historyjkę.
 • Kończy rysować kurki i koguciki według wzoru.
 • Wie, jak zbudowane jest jajko.
 • Wykonuje kartkę świąteczną.
 • Dodaje w zakresie dziesięciu.
 • Dostrzega i zaznacza różnice między obrazkami.
 • Wymienia zwyczaje wielkanocne.