Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej, MAJ |BYSTRZAKI|

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

Bystrzaki

Maj

Temat kompleksowy: Majowe święta.

 • interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst, opisuje swoje spostrzeżenia
 • wyraża swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem utworu literackiego
 • określa nastrój słuchanego utworu
 • kulturalnie zachowuje się podczas śpiewania hymnu
 • rozpoznaje i nazywa symbole narodowe
 • ogląda obrazki, zwraca uwagę na to co przedstawiają
 • rozpoznaje takie same obrazki

 • rozpoznaje flagę Polski wśród flag innych narodów
 • wypowiada się na temat obchodów Dnia Flagi

 • składa obrazki z 4-6 części

 • reaguje na zmiany tempo: wolniej, ciszej

 • rozpoznaje wysokość dźwięków

 • reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwiękow

 • samodzielnie wybiera materiał z jakim będzie pracować

 • dba o porządek w toku swojej pracy

 • prawidłowo posługuje się nożyczkami, pędzlem,

 • prawidłowo trzyma narzędzie piśmiennicze

 • bierze udział w zabawach bieżnych, na czworakach, rzutu, celowania
 • rzuca przedmiotem do celu

 • opisuje charakterystyczne cechy miasta
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza
 • podaje swój adres zamieszkania
 • nazywa stolicę Polski, podaje jej nazwę
 • opisuje herb Warszawy
 • dostrzega piękno polskiej przyrody
 • zapamiętuje krótki wierszyk
 • sprawnie liczy elementy w zakresie 10
 • ustala wynik dodawania i odejmowania na przedmiotach

Temat: Moja rodzina.

 • charakteryzuje bohaterów literackich
 • odróżnia rzeczywistość od fikcji
 • układa zakończenie do opowiadania
 • gra różne role
 • odgrywa scenki z rekwizytami
 • zapamiętuje kolejność gestów
 • utrzymuje równowagę

 • prawidłowo posługuje się nożyczkami
 • dba o estetykę pracy
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne
 • samodzielnie projektuje prace
 • tworzy kompozycje przestrzenne
 • przelicza elementy w zbiorach
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na kolor
 • inscenizuje swoją rolę
 • stosuje techniki żywego słowa
 • recytuje proste wierszyki
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki

 • wymienia cechy swojej mamy i swojego taty
 • wypowiada się na temat fotografii swojej rodziny
 • wyraża swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem utworu literackiego
 • rozpoznaje takie wartości jak miłość i szacunek
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • odtwarza rytm za pomocą instrumentów

 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania

 • uczestniczy w teatrze paluszkowym

 • składa papier według instrukcji prezentowanej przez nauczyciela
 • ozdabia krawat według własnego pomysłu
 • samodzielnie projektuje swoją pracę
 • skupie uwagę na rzeczach i dostrzega ich cechy
 • wyszukuje wśród obrazków, jeden różniący się szczegółem.

Temat kompleksowy: Majowa łąka.

 • nazywa wybrane kwiaty
 • rozpoznaje zapachy za pomocą zmysłu powonienia
 • dzieli słowa na sylaby
 • nazywa kolory pochodne
 • zapamiętuje krótkie rymowanki
 • tworzy bukiet według własnego pomysłu
 • obserwuje walory estetyczne przyrody
 • korzysta ze wszystkich zmysłów podczas poznawania środowisk

 • nazywa barwy podstawowe i pochodne
 • dostrzega różne stopnie nasycenia barw
 • tworzy kompozycje płaskie według własnego pomysłu
 • prawidłowo posługuje się narzędziami
 • dostrzega różnorodność w świecie przyrody
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki
 • przelicza elementy
 • poznaje cykl rozwojowy biedronki
 • odtwarza rytm za pomocą ciała

 • określa warunki niezbędne do życia wszystkim organizmom
 • dostrzega różnorodność w świecie przyrody
 • nazywa kolory pochodne i podstawowe
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych
 • dzieli słowa na sylaby
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela

 • dodaje i odejmuje na palcach i innych zbiorach zastępczych do 10
 • stosuje figury liczbowe dla oznaczenia ilości
 • liczy obiekty i pokazuje wynik na zbiorach zastępczych
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej wynikającej z treści poznanych utworów
 • dostrzega powtarzające się części utworu
 • obserwuje zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z pora roku