Marzec u Figlarzy

 

 • Dnia 01.03 rozpoczynamy temat kompleksowy Marcowa pogoda” .

Poznamy znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”.

 • Dnia 08.03 rozpoczynamy temat kompleksowy „W poszukiwaniu wiosny”.

Będziemy szukać oznak wiosny, rozpoznawać dźwięki wydawane przez ptaki, szukać kolorów wiosny, obchodzić początek astronomicznej wiosny.

 • Dnia 19.03 obchodzimy„Międzynarodowy Dzień Szczęścia”zachęcam by dzieci w tym dniu ubrały się kolorowo, wiosennie. Będziemy rozmawiać o emocjach i cieszyć się wiosną:)
 • Dnia 22.03 rozpoczynamy temat kompleksowy „Przyroda wiosną”.

W ramach tematu poruszymy również temat  segregacji odpadów i jej znaczenia dla środowiska.

 • Dnia 22.03 obchodzimy „Światowy Dzień Wody” w tym dniu zachęcam do ubrania się na niebiesko.
 • Dnia 29.03 rozpoczynamy temat „Zwyczaje Wielkanocne”.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach;
 • Rozpoznawanie rodzajów emocji i nazywanie ich,
 • Zapoznanie z zagadnieniem recykling.
 • Zapoznanie ze zwyczajami Wielkanocnymi.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;
 • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

-opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje

-wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom