Maj w grupie Bystrzaki

Tematy kompleksowe w grupie „Bystrzaki” w maju:
„Polska biało-czerwoni” realizowany od 04.05 do 05.05
Tworzenie poczucia przynależności narodowej.
„Majowa łąka” realizowany od 11.04 do 14.04
Poznanie mieszkańców łąki.
„ZOO” realizowany od 15.05 do 19.04
Wzbogacenie wiedzy na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych regionach świata.
„Moi rodzice” realizowany od 22.05 do 26.05
Wzmacnianie więzi rodzinnych.
„Dzieci z różnych stron świata” realizowany 29.05 do 2.06
Kształtowanie tolerancji, szacunku i życzliwości do ludzi z różnych zakątków świata.

Maj w naszej grupie:
11-12.05.23 do przedszkola przyjeżdża fotograf, temat przewodni to kolorowe balony, z nawiązaniem do naszego przedszkola.
12.05.23 odbędą się warsztaty pracowni „Wiatrak”.
25.05.23 „Dzień Rodziny”- Bystrzaki zapraszają rodziców na występ, który odbędzie się o godz. 14.00, w późniejszym terminie przekaże informacje dotyczące stroju.
26.05.23 odbędzie się koncert muzyczny pod tytułem „Gitarowy zawrót głowy”.