Konkurs „Czas na piosenkę lub wiersz ekologiczny”

Konkurs „Czas na piosenkę lub wiersz ekologiczny”

Regulamin konkursu

  1. Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych wychowanków naszego przedszkola.

 

  1. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych lub recytatorskich podczas nagrania audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury. Nagranie proszę dostarczyć na pendrive , opatrzonym imieniem i nazwiskiem dziecka. Zostaną one Państwu zwrócone po zakończeniu konkursu.

 

  1. Spośród dostarczonych nagrań jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Dla pozostałych dzieci przewidziane są wyróżnienia.

 

  1. Jury oceniać będzie intonację, dobór repertuaru, poprawność wykonania, muzykalność, dykcję, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny.

 

  1. Nagrania proszę dostarczać do wychowawców poszczególnych grup. Termin: do 26.03.2021  Rozwiązanie konkursu: 29.03.2021

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału 🙂