Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu w lutym- Bystrzaki.

Plan pracy – Bystrzaki:

 

Temat  kompleksowy: Święto babci i dziadka realizowany od 1.02.2022 do 4.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Opisuje najbliższe osoby
 • Wspomina najlepsze chwile spędzone z babcią i dziadkiem
 • Uważnie słucha
 • Zgłasza gotowość do wypowiedzi ( podnosi rękę w górę)
 • Odpowiada na pytania nauczyciela
 • Układa historię obrazkową
 • Układa puzzle kilkuelementowe
 • Tworzy kwiaty przestrzenne
 • Wyszukuje podobieństwa oraz różnice
 • Wykonuje portret babci, dziadka
 • Śpiewa piosenkę
 • Pokazuje gestem, mimiką elementy utworu
 • Tworzy choreografię
 • Tańczy w parach, w kole
 • Recytuje wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Aktywnie bierze udział w przedstawieniu

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą realizowany od 7.02.2022 do 11.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Poznaje warunki panujące w lesie zimą
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w lesie
 • Dzieli przedmioty na sylaby
 • Wie jak wygląda paśnik i czym dokarmiamy zwierzęta
 • Wie jak wygląda karmnik i czym dokarmiamy ptaki
 • Dopasowuje pożywienie do ptaka lub zwierzęcia
 • Rozpoznaje ślady zwierząt
 • Aktywnie bierze udział w doświadczeniach
 • Rozwiązuje zagadki
 • Naśladuje ruchem zachowanie zwierząt
 • Przestrzega reguł w zabawach ruchowych
 • Tworzy ptaki
 • określa kierunki względem kartki ( góra, dół, nad, pod, obok, za, w )
 • określa położenie ptaka
 • Przelicza ptaki
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Dba o porządek w toku zajęć
 • Piecze pizzę
 • Dba o bezpieczeństwo w toku pracy
 • Zna zawód kucharza
 • Wie jak posługiwać się sztućcami
 • Opisuje kolor, smak, zapach warzyw
 • Dobiera składniki do pizzy

 

Temat kompleksowy: Czas na bal realizowany od 14.02.2022 do 18.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Wie co to jest karnawał
 • Nazywa i rozróżnia rekwizyty karnawałowe
 • Aktywnie bierze udział w zabawach karnawałowych
 • Tworzy stroje karnawałowe z wykorzystaniem różnych materiałów, przedmiotów, faktur
 • Bezpiecznie posługuje się nożyczkami
 • Współpracuje w parze
 • Cierpliwie czeka na swoją kolej
 • Wykonuje choreografię do utworu
 • Rytmicznie klaszcze w dłonie, podaje balon do kolegi/ koleżanki
 • Zapamiętuje szczegóły ukazane na ilustracjach
 • Odgaduje na obrazku przedmioty zaczynające się daną sylabą, którą powie nauczyciel
 • Dzieli swoje imię na sylaby na dany sygnał – przerwę w muzyce
 • Wypowiada się całymi zdaniami
 • Ozdabia maski wg własnego pomysłu
 • Przeskakuje obunóż przez woreczki
 • Odtwarza rytm z balonów i go kontynuuje
 • Wyklaskuje dany rytm na balonie, piłce, klocku
 • Liczy według własnych możliwości
 • Pokazuje ilość przedmiotów na zbiorach zastępczych: palcach, klockach
 • Szacuje, gdzie jest więcej przedmiotów
 • Rozdziela przedmioty po równo
 • Aktywnie bierze udział podczas Walentynek

Temat kompleksowy: W krainie baśni, bajek i legend realizowany od 21.02.2022 do 25.02.2022

Kompetencje dziecka:

 • Wie z jakiej bajki, baśni pochodzi dany przedmiot
 • Zna zasady korzystania z książek
 • Potrafi skojarzyć cechy charakteru z daną postacią z bajki
 • Kojarzy fragmenty bajek z tytułem
 • Tworzy smoka
 • Dekoruje według własnego pomysłu
 • Układa wydarzenia wg czasu ( co się wydarzyło wczoraj, dzisiaj, co się może wydarzyć jutro)
 • Odtwarza prosty rytm za pomocą dłoni i instrumentów
 • Określa prawdziwość zdania
 • Tworzy swój własny teatrzyk
 • Poznaje zawód bibliotekarza, sprzedawcy książek w księgarni