Informacje o zadaniach realizowanych w marcu- Pasjonaci.

Zadania realizowane w grupie Pasjonatów w marcu:

Temat kompleksowy: Marcowa pogoda realizowany od 01.03.2021 do 05.03.2021

Kompetencje dziecka:

 • Poznaje zjawiska charakterystyczne dla przedwiośnia
 • Wskazuje pierwsze  oznaki wiosny na ilustracjach( przylot ptaków, rosnące  kwiaty, dłuższy dzień)
 • Rozumie i wyjaśnia znaczenie przysłowia  ,, W marcu jak w garncu’’
 • Śpiewa piosenkę ,, Marcowi przyjaciele’’
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Opowiada co znajduje się na ilustracjach
 • Dzieli poszczególne przedmioty na sylaby
 • Przelicza elementy na liczmanach według własnych możliwości
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zgłasza gotowość do odpowiedzi
 • Formułuje proste zdania, ćwiczy poprawną wymowę
 • Przestrzega zasad zgodnej zabawy
 • Ćwiczy umiejętność ustawiania się w kole i w parze
 • Maszeruje
 • Reaguje ruchem na dany sygnał
 • Rzuca piłką do celu
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach orientacyjno-porządkowych

 Temat kompleksowy: Zwiastuny wiosny realizowany od 08.03.2021 do 12.03.2021

 Kompetencje dziecka:

 • Dostrzega zmiany w przyrodzie zachodzące przed pojawiającą się wiosną
 • Układa zdania pojedyncze do ilustracji
 • Rozpoznaje i nazywa kwiaty : krokus, przebiśnieg, sasanka, żonkil, tulipan
 • Poznaje budowę kwiatów
 • Dzieli nazwy kwiatów na sylaby, omawia ich kształt, zapach, kolor
 • Samodzielnie tworzy pracę plastyczną- przebiśniegi
 • Uważnie słucha i odgaduje dany dźwięk oraz odgłos
 • Układa kwiaty według podanego rytmu
 • Przelicza kwiaty według własnych możliwości
 • Dzieli je na zbiory według podanego gatunku ( przebiśniegi, krokusy, tulipany)
 • Śpiewa piosenkę ,, Rośnie trawa”
 • Rytmicznie wyklaskuje rytm piosenki
 • Naśladuje ruchem rosnące kwiaty i trawę
 • Wykonuje zabawy ruchowe z elementem czworakowania
 • Wykonuje zadania z elementem równowagi
 • Wykonuje skłony w przód – kształtuje mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej

 Temat kompleksowy: Wiosenne powroty ptaków realizowany od 15.03.2021 do 19.03.2021

 Kompetencje dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa powracające ptaki na wiosnę
 • Uważnie słucha opowiadania
 • Omawia co robiły bociany przedstawione na ilustracjach ( budowały gniazdo)
 • Porównuje jaja i gniazda ptaków ( kształt, kolor, wielkość)
 • Poznaje nowe słowo- ornitolog i zawód z tym związany
 • Poszerza wiedzę na temat ptaków i ich zwyczajów
 • Utrwala pojęcia- wysoko, nisko
 • Orientuje się w przestrzeni
 • Układa kwiaty według podanej instrukcji (kodu)
 • Układa ptaki nad, pod, obok, na, za drzewem
 • Reaguje ruchem na akompaniament
 • Odtwarza choreografię z wykorzystaniem szarf do piosenki ,, Przyszła do nas wiosna’’
 • Rozróżnia dźwięki długie od krótkich
 • Wykonuje bociana z elementów
 • Decyduje z jakich pomocy wykona pracę przestrzenną
 • Ćwiczy z wykorzystaniem pociętej bibuły
 • Uruchamia duże grupy mięśniowe
 • Wykonuje skłony boczne – kształtuje mięśnie tułowia w płaszczyźnie czołowej

Temat kompleksowy: Witaj wiosno realizowany od 22.03.2021 do 26.03.2021

 Kompetencje dziecka:

 • Uważnie słucha opowiadania
 • Układa obrazki w całość składające się z trzech elementów
 • Opisuje wiosnę przedstawioną w utworze
 • Dostrzega następstwa czasowe wydarzeń w przyrodzie i utrwala wiadomości o wiośnie
 • Przygląda się planszy ilustrującej wiosnę i opowiada co na niej widzi
 • Odpowiada na zadane pytania – prawda/fałsz
 • Dobiera motyle w pary
 • Przelicza motyle według własnych możliwości
 • Poznaje cykl rozwoju motyla
 • Układa motyle według instrukcji
 • Współdziała w grupie tworząc wspólną pracę plastyczną
 • Uczy się zabaw z bum bum rurkami
 • Śpiewa piosenkę ,, Przyszła do nas wiosna’’
 • Bierze udział w zabawach ruchowych i muzycznych z wykorzystaniem metody Batti Strauss
 • Samodzielnie się ubiera
 • Odpowiednio dobiera elementy garderoby do pogody

Temat kompleksowy: Wielkanoc realizowany od 29.03.2021 do 02.04.2021

 Kompetencje dziecka:

 • Poznaje tradycje i zwyczaje wielkanocne (szykowanie święconki, rodzinne śniadanie wielkanocne, malowanie pisanek, poszukiwanie prezentów od zajączka, tradycje lanego poniedziałku – śmigus- dyngus)
 • Opisuje i nazywa produkty znajdujące się w koszyczku wielkanocnym
 • Nakrywa do stołu zastawę
 • Wysiewa rzeżuchę na talerzu z użyciem waty
 • Wyszukuje pisanek w ogrodzie przedszkolnym
 • Przelicza pisanki według własnych możliwości
 • Dobiera się w pary z koleżanką/ kolegą według koloru pisanki
 • Układa pisanki pod kurczaczkami ( według podanych kropek- porównuje gdzie jest więcej)
 • Śpiewa piosenkę ,, Święta’’
 • Tworzy kurczaczki z papieru
 • Używa nożyczek, kleju oraz pędzla z farbami
 • Maluje pisanki według własnego pomysłu