DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w sierpniu. 

W dniach od 1 lipca br. do 31 lipca br. przedszkole będzie nieczynne.

Na chwilę obecną nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 oraz reżim sanitarny. Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. W związku z powyższym biorąc pod uwagę przesłanki bezpieczeństwa z dyżuru mogą korzystać tylko dzieci z naszego przedszkola. Podobne zasady mogą obowiązywać także w innych przedszkolach.

Do wychowawców grup proszę zgłaszać termin  pobytu dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego do dnia

28 maja br. Po tym terminie zgłoszeń nie będziemy przyjmować.

Uprzejmie prosimy o przemyślenie konieczności zapisu dziecka, aby uniknąć sytuacji w której dziecko zgłoszone nie uczęszcza na dyżur.